Cập nhật lúc 01:42:31 18-03-2021 (GMT+7)

Thông tư: Hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 – 2021)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————–
Số : 48/TT-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

THÔNG TƯ
Hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập
Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2021)

Kính gửi:

– Ban, Viện Trung ương;

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981, là dấu mốc lịch sử đặc biệt trọng đại trong lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của Tăng Ni, Phật tử, của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Khẳng định sự đóng góp quý báu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đối ngoại nhân dân của Phật giáo trong hội nhập quốc tế của đất nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trọng thể tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 028/NQ-HĐTS, ngày 18/01/2021 Hội nghị kỳ 5, khóa VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn công tác  tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN là sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội, của các Ban, Viện Trung ương và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Qua đó, khẳng định GHPGVN ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam.

– Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN nhằm nêu cao truyền thống lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Đánh giá những thành tựu to lớn của GHPGVN đã đạt được trong sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, phát triển tổ chức Giáo hội, chăm lo cho đồng bào Phật tử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

– Nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử và nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp Giáo hội, của Tăng Ni, Phật tử trong việc đoàn kết, hòa hợp, không ngừng xây dựng GHPGVN trưởng thành và phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế theo phương châm: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội.

– Các hoạt động Phật sự kỷ niệm được tổ chức phải trang trọng, đúng với tầm vóc và ý nghĩa của Đại lễ, thu hút đông đảo Tăng Ni, Phật tử và Nhân dân tham dự. Song, phải đảm bảo tiết kiệm, an toàn và phù hợp với tình hình thực tiễn trong việc nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm ngoài xã hội tại từng thời gian, địa điểm cụ thể diễn ra các sự kiện.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

– Danh nghĩa tổ chức: Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Đơn vị thực hiện: Ban, Viện Trung ương GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố.

III. CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP, THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

1. Nội dung Hoằng pháp, Thông tin truyền thông:

– Hoằng pháp, Thông tin truyền thông về tinh thần hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN. Tinh thần yêu nước, tinh thần tích cực trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

– Nêu bật thành tựu Phật sự của GHPGVN, của Ban Trị sự GHPGVN các cấp, của các Ban, Viện Trung ương trên các lĩnh vực chuyên ngành trong suốt chiều dài lịch sử 40 năm trưởng thành và phát triển của GHPGVN.

– Khẳng định vai trò, vị thế của GHPGVN trong đời sống xã hội, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế, chăm lo cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

2. Hình thức Hoằng pháp, Thông tin truyền thông:

– Tổ chức Hoằng pháp, Thông tin truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động để lan tỏa rộng khắp tới đồng bào Phật tử và Nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài.

– Tổ chức các buổi sinh hoạt hoằng pháp áp dụng với nhiều đối tượng trong xã hội: Đạo tràng Phật tử, các Câu lạc bộ Phật tử, cộng đồng doanh nghiệp, thanh niên, sinh viên đại học, học sinh, đồng bào dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài…

– Thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Giáo hội và của xã hội ở cấp Trung ương và địa phương, tổ chức hội thảo, triển lãm, các cuộc thi nghệ thuật, và xuất bản các ấn phẩm văn hóa Phật giáo…

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

A. Lễ kỷ niệm chủ đề “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và Phát triển cùng đất nước”.

1. Nghi lễ tâm linh: Lễ hội Đèn Quảng chiếu cầu quốc thái dân an.

– Tổ chức: Ban Tổ chức Hội đồng Trị sự (Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự địa phương phối hợp).

– Thời gian: Ngày 14/10/2021 (thứ 5, mùng 9/9/Tân Sửu).

– Địa điểm: Hà Nội (dự kiến Khu Hoàng thành Thăng Long).

2. Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố:

– Tổ chức: Ban Tổ chức Ban Trị sự.

– Thời gian: Từ ngày 01/6 – 05/11/2021 (21/4 – 01/10/Tân Sửu).

– Địa điểm: Trụ sở Ban Trị sự (hoặc các địa điểm phù hợp khác).

3. Văn phòng 2 GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh:

Lễ kỷ niệm và Khai mạc Hội thảo khoa học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh cơ sở Lê Minh Xuân.

– Tổ chức: Văn phòng 2 GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.

– Thời gian: sáng 04/11/2021 (Thứ 5, 30/9/Tân Sửu).

– Đại giảng đường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh cơ sở Lê Minh Xuân.

4. Đại lễ chính thức mít tinh kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN: Hội nhập và Phát triển cùng đất nước.

– Tổ chức: Ban Tổ chức Hội đồng Trị sự.

– Thời gian: Ngày 07/11/2021 (Chủ Nhật, 03/10/Tân Sửu).

– Địa điểm: Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội (truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình An Viên và trên các nền tảng social media khác).

B. Chương trình Hội thảo:

1.Hội thảo khoa học chủ đề “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và Phát triển cùng đất nước”.

– Tổ chức: Ban Thư ký, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện nghiên cứu Tôn giáo, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh (Ban Trị sự và các đơn vị phối hợp).

– Thời gian: 01 ngày 04/11/2021 (thứ 5, 30/9/Tân Sửu).

– Địa điểm: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cơ sở Lê Minh Xuân.

2.Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Học viện và Hội thảo khoa học thành tựu giáo dục Phật giáo.

– Tổ chức: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

– Thời gian: 06/11/2021 (thứ 7, 02/10/Tân Sửu).

– Địa điểm: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

3.Hội nghị nghiệp vụ Thư ký và công tác Tăng sự năm 2021 “Nhìn lại chặng đường phát triển của công tác Tăng sự: thành tựu và những yêu cầu mới đặt ra”.

– Tổ chức: Ban Thư ký và Ban Tăng sự Trung ương.

– Thời gian: Ngày 21 – 22/7/2021 (12-13/6/Tân Sửu).

– Địa điểm: chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

4. Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Hội thảo khoa học về hoạt động Phật giáo Quốc tế của GHPGVN.

– Tổ chức: Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương.

– Thời gian: dự kiến tháng 9/2021.

– Địa điểm: địa phương phù hợp.

5. Các Ban, Viện có kế hoạch hội thảo đăng ký với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (nếu có).

C. Triển lãm văn hóa Phật giáo và các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại lễ:

1. Triển lãm ảnh thành tựu Phật sự 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam

– Tổ chức: Ban Văn hóa Trung ương (các Ban Trị sự phối hợp).

– Thời gian: Ngày 06 – 07/11/2021

– Địa điểm: tại Hà Nội, trưng bày tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô.

2. Các triển lãm theo các chủ đề về văn hóa Phật giáo (nếu có) tại các địa phương.

3. Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng

– Tổ chức: Ban Tổ chức Đại lễ/Kênh TH An Viên.

– Thời gian: Tối 06/11/2021 (thứ 7, 02/10/Tân Sửu).

– Địa điểm: Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (truyền hình trực tiếp trên Kênh TH An Viên và trên các nền tảng social media khác).

4. Các cuộc thi sáng tác nghệ thuật, phim ảnh và hoạt động chào mừng khác…

– Tổ chức: Ban Văn hóa và các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố.

– Thời gian: Khởi động tháng 3/2021

– Địa điểm: Các lựa chọn thích hợp.

5. Công trình khánh thành chào mừng 40 năm thành lập GHPGVN:

5.1. Tòa chánh điện và Đại giảng đường Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cơ sở Lê Minh Xuân.

– Tổ chức: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.

– Thời gian: sáng 03/11/2021 (Thứ 4, 29/9/Tân Sửu).

5.2. Công trình Trung tâm hội nghị, hội thảo Phật giáo Quốc tế khu quần thể văn hóa Phật giáo Tam Chúc (tỉnh Hà Nam).

– Tổ chức: Ban Tổ chức Hội đồng Trị sự.

– Thời gian: Lựa chọn thích hợp.

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KỶ NIỆM CHÍNH THỨC TẠI TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC TỈNH, THÀNH

– Niệm Phật cầu gia bị.

– Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

– Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN.

– Diễn văn khai mạc Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

– Tặng hoa chúc mừng.

– Báo cáo thành tựu Phật sự trọng đại 40 năm quá trình phát triển của GHPGVN và định hướng tầm nhìn đến năm 2030.

+ Báo cáo thành tựu Phật sự quá trình hình thành và phát triển của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố.

– Phát biểu của đại diện Chính quyền các cấp.

– Cảm tạ của Ban Tổ chức.

VI. CÁC BIỂU NGỮ, CỜ TRANG TRÍ:

1.Trang trí cờ (nhìn từ dưới lên): cờ Tổ quốc (bên trái), cờ Phật giáo (bên phải).

2.Biểu ngữ:

– Tại Hội trường (pano):

Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam
07/11/1981 – 07/11/2021

– Cổng chính:

Chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam
07/11/1981 – 07/11/2021

VII. NHÂN SỰ TỔ CHỨC:

– Đại lễ cấp Trung ương Giáo hội: Hội đồng Trị sự thành lập Ban Tổ chức Đại lễ do Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban Tổ chức.

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố thành lập Ban Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm tại địa phương do Trưởng ban Ban Trị sự làm Trưởng ban Tổ chức;

– Lập kế hoạch tổ chức Đại Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN của địa phương và đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để xin được hỗ trợ trong công tác tổ chức.

VIII. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

– Chư Tôn đức Giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, các Hệ phái tại địa phương.

– Thành viên Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố.

– Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

– Tăng Ni, Phật tử.

– MTTQVN, Ban, Bộ ngành Trung ương, các địa phương, và Chính quyền các cấp.

– Tôn giáo bạn (nếu có).

IX. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG:

1.Khen thưởng cấp Nhà nước:

– Căn cứ vào Luật Thi đua khen thưởng; Căn cứ vào công tác khen thưởng của GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về khen thưởng tập thể, cá nhân cần phải đặt trong tổng thể công tác khen thưởng tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

– Danh sách các tập thể Ban, Viện, Ban Trị sự  và cá nhân Chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ dự kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cần phải được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua tại Hội nghị giữa năm 2021.

2.Khen thưởng cấp Giáo hội:

– Danh sách các tập thể Ban, Viện, Ban Trị sự  và cá nhân Chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ dự kiến đề nghị khen thưởng cấp Giáo hội sẽ được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua tại Hội nghị giữa năm 2021.

X.KINH PHÍ

Nguồn đóng góp của Tăng Ni, Phật tử; của các Ban, Viện Trung ương; các Ban Trị sự địa phương; nguồn xã hội hóa. Hỗ trợ của địa phương (nếu có).

XI.PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

1.Căn cứ Thông tư này, Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố đăng ký việc tổ chức Đại Lễ với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, và với UBND tỉnh, thành phố để xin được hỗ trợ. Thành lập Ban Tổ chức Đại lễ như điều VII.

2.Liên hệ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình để tuyên truyền về Đại lễ.

3.Trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức, nếu cần sự hỗ trợ của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố liên hệ về 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội (VP1, VP2).

Vì tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố tích cực, chủ động triển khai nội dung Thông tư này.

Trân trọng!

 Nơi nhận :
– Như trên;
– Ban Thường trực HĐTS;
– Ban Dân vận Trung ương, UBTW MTTQVN;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– UBND, UBMTTQ, SNV-BTG các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VP1,VP2.
TM.BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu