Cập nhật lúc 18:32:45 29-03-2021 (GMT+7)

Thông tư: V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————–
Số: 61/TT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 THÔNG TƯ
V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2021

Kính gửi:

 

 

– Ban, Viện Trung ương;

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 028/NQ-HĐTS, ngày 18/01/2021 của Hội nghị kỳ 5, khóa VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Để công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2021 được triển khai, thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao trong điều hành các Phật sự quan trọng trong thời gian tới, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội như sau:
 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc:

– Thời gian: Ngày 15 tháng 4 năm 2021 (tức ngày 04/3/Tân Sửu)

– Địa điểm: Hội trường chùa Quán Sứ, Trụ sở Trung ương GHPGVN, số 73 phố Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

– Số lượng đại biểu: dự kiến khoảng 250 đại biểu.
 

2. Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam:

– Thời gian: Ngày 27 tháng 4 năm 2021 (tức ngày 16/3/Tân Sửu)

– Địa điểm: Hội trường Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

– Số lượng đại biểu: dự kiến khoảng 350 đại biểu.
 

II. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ:

1. Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự;

2. Ban, Viện Trung ương:

– Mỗi Ban, Viện Trung ương cử 05 đại biểu.

– Phân ban Ni giới Trung ương cử 10 đại biểu.

3. Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố: Mỗi Ban Trị sự không quá 10 đại biểu.

– Trưởng Ban Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban Trị sự;

– Chánh Thư ký, các Phó Thư ký Ban Trị sự, Chánh Văn phòng, và Trưởng các Ban chuyên môn thuộc Ban Trị sự tỉnh, thành phố.

4. Đại biểu khách mời đại diện MTTQVN, các Ban, Bộ ngành Trung ương, địa phương Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.
 

III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

 1. Ban Thư ký báo cáo kết quả hoạt động Phật sự Quý I/2021 và các Phật sự trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới;
 2. Công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
 3. Triển khai Thông tư hướng dẫn Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm kỳ 2022-2027;
 4. Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các hoạt động Phật sự chào mừng;
 5. Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai công tác Bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
 6. Công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2565 – DL.2021;
 7. Ban Tăng sự TƯ triển khai công tác tổ chức An cư kết hạ PL.2565 – DL.2021;
 8. Một số Phật sự quan trọng khác.
 

IV. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

 1. Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội theo địa chỉ Email: vp1giaohoi@gmail.com liên hệ Đại đức Thích Nguyên Chính: 0982.886848

– Thời gian: trước ngày 11/4/2021

 1. Ban, Viện TƯ, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội theo địa chỉ Email: vitinhvp2@yahoo.com liên hệ Ni sư Liên Hòa: 0918.482504

– Thời gian: trước ngày 18/4/2021

 1. Chư tôn đức Trưởng Ban, Viện Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố cần chuẩn bị báo cáo về tình hình hoạt động Phật sự của đơn vị mình và các kế hoạch triển khai.

Để công tác tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2021 đạt kết quả tốt góp phần thực hiện thành công các chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban thực hiện tốt nội dung Thông tư này.         

Trân trọng!

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Thường trực HĐTS;
– Ban Tôn giáo Chính phủ/ Vụ PG;
– SNV/BTG các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VP1,VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu