Cập nhật lúc 12:55:22 25-03-2021 (GMT+7)

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ PHÁT (1937 – 2021)

- Trụ trì chùa Bửu Sơn, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa;
- Viện chủ chùa Thanh Lương, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa;
- Viện chủ chùa Phước Thạnh, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu.

 
I. Thân thế:

Cố Hòa thượng Thích Huệ Phát, thế danh: Phan Văn Huệ, sinh năm 1937, tại ấp Bình Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Cố Hòa Thượng là người con cả trong gia đình có truyền thống lễ giáo và kính tin Tam bảo, nên Hòa Thượng cũng sớm có cuộc sống ảnh hưởng Phật pháp sâu dày, sống cuộc đời thiền gia thanh đạm từ thuở ấu thơ. Cố Hòa Thượng là người con cả của cụ ông Phan Văn Đậu, sau này cụ ông tu hành được tấn phong là Đại lão Hòa Thượng hiệu là thượng Phú hạ Lương, mẹ là Nguyễn Thị Xiếu, pháp danh là Diệu Hạnh. Thân phụ và Thân mẫu của Hòa Thượng có 3 người con:

1. Thế danh Phan Văn Huệ Hòa Thượng tân viên tịch Thượng Huệ Hạ Pháp, Viện chủ chùa Bửu Sơn, phường Hòa Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
2. Phan Thị Oai hiện ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
3. Thế danh Phan Văn Nhị Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Chí, Viện chủ chùa Thiên Long, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.

II. Quá trình xuất gia và học đạo:

Năm lên 5 tuổi (1942), Hòa Thượng ân sư xét thấy bản chất thông minh tánh tình hòa nhã, hình dáng đĩnh đạt, trượng phu nên cụ Tổ hứa khả cho cố Hòa Thượng được xuất gia nối chí thân phụ truyền thống gia đình và hành điệu tại chùa Phước Thạnh, ấp Thới sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Năm 1951, cố Hòa thượng theo học nghi lễ vời Hòa thượng thượng Huệ hạ Hải, trụ trì chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 1954, cố Hòa thượng tầm sư học nghi lễ và học đạo với Hòa thượng thượng Thiện hạ Liễu, trụ trì chùa Bửu Sơn.

Năm 16 tuổi (1958), cố Hòa Thượng tinh tấn tu học và đầy lòng nhiệt huyết và tấn tu, nên được cụ Tổ cho thọ giới Sa di tại giới đàn chùa Phước Tường (Thủ Đức), vào những năm này cố Hòa Thượng vẫn lo Phật sự phụ giúp với cụ Tổ tại chùa Phước Thạnh, ấp Thới sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Đến năm 1960, cụ Tổ chùa Phước Thạnh cho phép cố Hòa Thượng Thích Huệ Phát về Thanh Lương Cổ tự y chỉ với Đại lão Hòa Thượng thượng Thiên hạ Khải, nguyên Ủy viên Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, nguyên Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN khóa I (1982), nguyên Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai từ khóa II đến khóa V, trụ trì Thanh Lương Cổ Tự, ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa ,tỉnh Đồng Nai và được Đại lão Hòa Thượng thượng Thiện hạ Khải ban pháp hiệu cố Hòa Thượng là Đồng Hương.

Năm 1967, cố Hòa Thượng thọ cụ túc giới tại Tổ đình Long Thiền, phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đến mùa Xuân năm 1968, Mậu Thân toàn dân miền Nam Việt Nam đứng lên dành Độc Lập cho dân tộc không thành công, Chư Tôn thiền đức Tăng Ni thành lập Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, công khai suy cử Đại lão Hòa thượng thượng Huệ hạ Thành, là nhà Cách mạng lão thành làm Tăng thống lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam. Lúc bấy giờ Đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Tấn và Đại lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Khải,... là những người đắc lực hỗ trợ Đại lão Hòa thượng thượng Huệ hạ Thành.

Năm 1971 , Hòa thượng thượng Thiện hạ Liễu trụ trì chùa Bửu Sơn viên tịch, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Khải đi vào hoạt động Cách mạng bán công khai nên đủ duyên lành đưa cố Hòa thượng Thích Huệ Phát về trụ trì chùa Bửu Sơn. Trong quá trình làm trụ trì chùa Bửu Sơn, Ngài đã tham gia các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tấn làm Tăng trưởng Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam tỉnh Biên Hòa lãnh đạo.

Năm 1992, Hòa Thượng cầu pháp Đại Lão Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Thành hiệu Hồng Tín Tổ đình Long Thiền, đặt pháp hiệu là Nhật Quảng dòng thiền gia phổ thứ 41.

III. Quá trình hành đạo:

Cố Hòa thượng Thích Huệ Phát là người con sinh ra trong huyện Vĩnh Cửu là vùng Cách mạng hoạt động bán công khai. Do đó , dù thế nào Ngài cũng ảnh hưởng tình thần yêu nước, yêu dân tộc. Hơn Ngài là người có truyền thống theo Phật giáo và thực hành theo lời Tổ đức dạy: “Phật pháp bất ly thế gian pháp”, nên vào năm 1967 đến 1971 tham gia Chiến khu D khu vực Miền Đông.

Vào năm 1974 tu sửa chùa Bửu Sơn, phường Hòa Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai. Năm 1997 trùng tu toàn bộ Giảng đường chùa Tổ. Năm 2002, Hòa thượng xây dựng tất cả khuôn viên chùa Bửu Sơn cho đến ngày hôm nay.

Năm 2008 nhận quyết định trụ trì chùa Thanh Lương, phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai và xây dựng ngôi bảo tháp Hòa Thượng bổn sư Thượng Thiện Hạ Khải.

Năm 2012 đại trùng tu chùa Thanh Lương.
Năm 2018 tu bổ toàn bộ khuôn viên chùa Thanh Lương.
Năm 1984 tu bổ Giảng đường chùa Phước Thạnh, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Năm 1996 trùng tu Chánh điện chùa Phước Thạnh.
Năm 2004 xây dựng trùng tu toàn bộ khuôn viên chùa Phước Thạnh.
Hàng năm Hòa Thượng đóng góp tham gia từ thiện xã hội.

Hòa Thượng luôn tinh tấn trong mọi công việc Phật sự, phụng sự Đạo pháp, giúp đỡ Tăng Ni tu học. Hòa Thượng là Vị Tăng già mẫu mực tại Biên hoà cũng như miền Đông, xứng đáng kế thừa sự nghiệp lớn lao tại chùa Bửu Sơn của Sư Tổ truyền lại. Cho dù trải qua biết bao thăng trầm của Đất nước, Hòa Thượng vẫn trung thành với Tông phong Đạo pháp, tiến tu Đạo nghiệp, giữ gìn thanh Quy Bách Trượng như Ngài Tổ sư còn tại thế.

Hòa Thượng là một Sa môn, nhiệt huyết, dương cao ngọn cờ trí tuệ, nỗ lực góp phần các Phật sự thành công viên mãn tại các Đàn giới lớn tại tỉnh Đồng Nai như Giới đàn được Giáo hội Phật giáo Cổ truyền tỉnh Đồng Nai tổ chức tại Tổ đình Long Thiền vào các năm 1982, 1987, 1990, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, Hòa Thượng trong Ban Tam sư Thất chứng cho Tăng Ni thọ lãnh giới pháp tu học.

Hòa Thượng là Sứ giả của Phật giáo Cổ truyền và của Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Cuộc đời và sự nghiệp Đạo pháp của Hòa Thượng là một tấm gương sáng, là ngọn đuốc soi đường cho hàng Giáo phẩm Tăng Ni Phật tử trên bước đường tu học hành đạo, phục vụ chúng sanh hôm nay và mai sau.

Để tuyên dương những công lao to lớn mà Hòa Thượng đã cống hiến cho Đạo và Đời, Hòa Thượng Thích Huệ Phát đã được Giáo hội Phật giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai trao tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen.

Hòa Thượng là bóng cây đại thọ dìu dắt hàng đệ tử và nam nữ Phật tử trên bước đường tu học giải thoát.

IV. Thời gian viên tịch:

Thuận thế vô thường ai cũng phải bước qua, Hòa thượng Thích Huệ Phát cũng không ngoại lệ. Thân Ngài bệnh tật từ lâu, các hàng môn hạ đệ tử mời các bác sĩ chạy chữa cho Hòa thượng, nhưng rồi đến lúc Ngài phải xả báo an tường thu thần tịch diệt vào lúc 11h30 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2021 (nhằm ngày 10 tháng 02 năm Tân Sửu).

- Hưởng thọ: 85 tuổi.
- Hạ lạp: 50 niên.

Nam Mô Bửu Sơn, Thanh Lương, Phước Thạnh đường thượng từ lâm tế Gia phổ, Tứ thập nhất thế húy Đồng Hương hiệu Nhật Quảng thượng Huệ hạ Phát Phan công Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.
Ban Tổ chức tang lễ Cố Hòa thượng Thích Huệ Phát
 
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu