Cập nhật lúc 08:27:40 08-08-2019 (GMT+7)

TP.HCM: Ni sư Kiên Liên chia sẻ ý pháp trong khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh tại Tổ đình Ngọc Phương

Chiều ngày 6/8/2019 (nhằm ngày 6/7/ Kỷ Hợi), Ni sư Kiên Liên – Tiến sĩ Phật học Trung Quốc, Giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, đã hoan hỷ thân lâm Tổ đình Ngọc Phương (Gò Vấp, TP.HCM), để chia sẻ cùng khóa sinh khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ năm với đề tài “Kệ chú nguyện”.

 

Hành trang của người xuất gia tu học gồm có bốn cuốn Luật: Tỳ Ni, Sa Di, Oai nghi, Cảnh sách, được xem như là tủ sách gối đầu nằm của Tu sĩ. Trong đó Tỳ Ni được gọi là Kệ Chú nguyện, là một phần luật quan trọng mà người đệ tử Phật phải học trong những ngày còn sơ cơ học Phật, là những bài kệ giúp an định thân tâm mỗi lúc, mỗi nơi trong mỗi oai nghi đi đứng, nằm ngồi, trong tỉnh giác, trong chánh niệm.

Kệ Chú nguyện chỉ dạy về giới luật, oai nghi của một vị xuất gia đầy đủ phạm hạnh. Muốn có đầy đủ phạm hạnh của người xuất gia chân chánh ta phải trau dồi đủ thân và tâm, lắng lòng thanh tịnh, tu tập từ trong nội tâm cho đến hình thức bên ngoài để trở thành con nhà mô phạm một bậc xuất thần chi thượng sĩ.

Mỗi bài kệ thường gồm bốn câu thơ. Câu thứ nhất thường quán chiếu thực tại, câu thứ hai cầu cho chúng sanh, câu thứ ba và thứ tư hạ quyết tâm chuyển hóa phiền não và đạt được kết quả an lạc, chuyển hóa thân tâm nhằm giúp an lạc tự tại, chánh niệm và tỉnh giác.

Mục đích của bài chú nguyện hôm nay là hy vọng các vị hành giả trong khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh có một chút tư lương trên lộ trình tu tập của mỗi vị từ nay cho đến ngày thành tựu đạo quả.

Kính chúc quý vị pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, chúc các em Tập sự luôn được thân khỏe tâm an, Bồ đề tâm luôn được kiên cố, vững mạnh trên con đường đạo từ bây giờ cho đến khi thành tựu viên mãn. 

   

Nguồn: Ban TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu