Cập nhật lúc 14:35:18 07-08-2019 (GMT+7)

TP.HCM: Ni sư Nguyện Liên chia sẻ ý pháp trong khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh tại Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương

TP.HCM: Ni sư Nguyện Liên chia sẻ ý pháp trong khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh tại Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương

Phàm là người xuất gia phải sống đời phạm hạnh, giữ gìn oai nghi tế hạnh để trang nghiêm tự thân, kính trên nhường dưới, sống từ ái với mọi người và nghiêm trì giới luật đã thọ. Vì Tăng Ni chính là đoàn thể tiêu biểu cho ý nghĩa thanh tịnh, luôn nêu cao tác phong đạo đức của người xuất gia, xứng đáng là Tăng Ni mô phạm của trời người. Thế nên trong Chơn lý Phật tánh Tổ sư dạy rằng: “Những ai muốn gọi mình là Thích tử thì tất nhiên phải là kẻ giác ngộ, trí huệ, giải thoát xuất gia trọn vẹn cả thân tâm mới được…Con Phật, phải ở trong nhà Phật mà không có chen lộn trong nhà Trời, nhà người, hay trong các nhà khác”. Do vậy, bước đầu tiên người mới vào đạo phải học oai nghi, rèn đạo đức và giữ gìn giới luật.

Vì trong Sa Di Học Xứ, Tổ Tuyên Luật Sư ghi: “Oai tức là dùng đức hiển lộ ra, nghi là dùng hạnh mà biểu thị”. Ngoài ra, “Oai nghi còn có nghĩa là điều thân chẳng vọng động, miệng chẳng vọng ngôn, tâm chẳng vọng tưởng, như thị ba nghiệp đều thiện thì sáu căn tự nhiếp”. Có thế mới vun bồi, trưởng dưỡng chúng ta trở thành người con có đời sống phạm hạnh đúng với vai trò của người Thích tử.

Thứ đến, bậc xuất gia cần phải giữ gìn giới luật tinh nghiêm. Vì Đạo đức Phật giáo được xây dựng trên nền tảng giới luật, giới ví như hàng rào ngăn cản hành vi xấu ác và là cửa ngõ đi đến giải thoát. Kinh Ưu Bà Tắc nói: “Giới năng lực cấm chỉ ác nghiệp, giới còn có nghĩa là bước lên từ loài trời cho đến trí giác vô thượng”.

Tóm lại, Đức Phật chế ra phép tắc oai nghi và giới luật cho người xuất gia học đạo chẳng phải là quy chế buộc ràng mà là xuất phát từ tình thương và lợi lạc cho chúng ta, nên các Ngài đã đưa ra phương pháp và phép tắc sống để rèn luyện cho chúng ta những uy nghi, phép tắc đỉnh đạc, thuần thục. Bởi vì người xuất gia phải “Tâm hình dị tục” phải từng bước kiểm thúc thanh lọc, điều phục oai nghi để tập sống theo quy củ của thiền môn, đồng thời khiến cho mọi người khởi tâm kính mộ và từ đó đem lại sự hưng thịnh cho Phật pháp, lợi lạc nhơn sanh. Đây cũng là phương pháp cúng dường đến Như Lai và đền ơn Tổ Thầy đã nhọc công giáo dưỡng, vun bồi cho chúng ta, đồng thời cũng góp phần làm tỏ rạng giáo pháp và xứng đáng với sự cúng dường, chăm lo của chư vị Tôn túc và Phật tử.

Một số hình ảnh của buổi giảng.

 

 

Nguồn: Ban TT – TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu