Cập nhật lúc 09:36:51 05-06-2024 (GMT+7)

TRẢNG BOM: LỄ BỐ TÁT ĐỊNH KỲ TRONG MÙA AN CƯ KIẾT HẠ

Sáng 29 tháng 4 năm Giáp Thìn ( 05/6/2024). Chư tăng vân tập tại chùa Phước Huệ - TT Trảng Bom, chư ni vân tập tại chùa Phổ Hiền, xã An Viễn, trang nghiêm tổ chức Bố tát tụng giới định kỳ nửa tháng một lần.


Trong thời gian các hành giả thực hành các pháp an cư kiết hạ, việc tập trung làm lễ bố tát hết sức quan trọng, đây là dịp đệ tử Chúng Trung Tôn ôn lại những di huấn của đức Thế Tôn, những giáo pháp tuyệt vời ngài đã chỉ dạy trong suốt mấy nghìn năm qua. Hơn thế nữa, đây cũng là dịp các hành giả an cư thâu nhiếp và tự phòng hộ thân tâm của mình.

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.
Hàng năm đến mùa An cư, chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong ba tháng an cư chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, không bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng. Những hành giả xuất gia thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì giới luật sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia.
An cư kiết hạ cũng là hoạt động củng cố và duy trì nguồn nội lực sau những ngày tháng dấn thân phụng sự đạo pháp, phụng sự chúng sinh. Trong những tháng ngày cấm túc an cư, chư Tăng Ni chẳng những được bồi dưỡng, phát triển trình độ tu học Phật pháp, tăng trưởng công đức, giới hạnh, đạo lực, mà còn có dịp thực hành đời sống tập thể theo tinh thần lục hòa, có cơ hội trao đổi sẻ chia những kiến giải, kinh nghiệm tu hành, đồng thời thể hiện tình huynh đệ, tinh thần hòa hợp như nước với sữa.
Truyền thống an cư được chư Tăng Ni gìn giữ cho đến ngày nay để làm nòng cốt cho sự tu học và duy trì nội lực Chánh pháp. Đây cũng là một hoạt động mang tính đặc trưng của đạo Phật. Một số tôn giáo, giáo phái khác từ xa xưa và hiện nay cũng có thời điểm “bế quan”, “cấm túc” để tịnh tu trong một thời gian nhất định, tuy nhiên về hình thức và nội dung của hoạt động đó không mang ý nghĩa đặc thù như an cư kiết hạ của người tu Phật.Tin&ảnh: Ban TTTT PG TB-Phú Phát

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu