Cập nhật lúc 02:37:39 22-04-2024 (GMT+7)

Trực tiếp: An vị Giác linh Tổ sư Trưởng lão Hòa thượng thượng Đạt hạ Thanh tại Tổ đình Long Thiền

Trực tiếp: An vị Giác linh Tổ sư Trưởng lão Hòa thượng thượng Đạt hạ Thanh tại Tổ đình Long Thiền

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu