Cập nhật lúc 15:23:39 05-07-2023 (GMT+7)

Xuân Lộc: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thăm, sách tấn và cúng dường chư hành giả an cư tại Trường hạ Phật giáo huyện Xuân Lộc.

Sáng ngày 02/07/2023 (nhằm ngày 15/05/Quý Mão), tại Trường hạ Tăng - Chùa Linh Phú (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) nhân kỳ Bố Tát thuyết giới của chư Tăng Ni huyện Xuân Lộc. Chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, sách tấn và cúng dường chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc và chư Tăng Ni hành giả An cư kiết hạ.


Về phía đoàn chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai có HT. Thích Liêm Chính - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn; HT. Thích Tâm Minh - Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Trì - Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Phước Chơn - Ủy viên BTS, Phó Văn phòng GHPGVN tỉnh.
Tiếp đón đoàn BTS GHPGVN tỉnh có HT. Thích Giác Quang - chứng minh BTS GHPGVN huyện, Chứng minh kiêm Thiền chủ Trường hạ; HT. Thích Thiện Hoằng, HT. Thích Như Thanh, HT. Thích Huệ Nhẫn - đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện, Chứng minh kiêm Phó Thiền chủ Trường hạ; TT. Thích Huệ Quang - UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện, Trưởng Ban Tổ chức An cư kiết hạ kiêm Giám luật Trường hạ; TT. Thích Chánh Huệ - Phó BTS, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN huyện, Phó Ban Tổ chức An cư kiết hạ kiêm Hóa chủ Trường hạ Tăng; ĐĐ. Thích Quảng Vinh – Phó BTS, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN huyện, Phó Ban Tổ chức An cư kiết hạ kiêm Tri sự Trường hạ; ĐĐ. Thích An Quang - UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chánh Thư Ký BTS GHPGVN huyện, Thư ký Trường hạ kiêm Thủ quỹ Trường hạ Tăng; ĐĐ. Thích Huệ Trường - Phó Thư Ký BTS, Chánh Văn phòng GHPGVN huyện; NT. Thích nữ Minh Ấn - Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN huyện, Hóa chủ trường hạ Ni; NS. Thích nữ Huệ Ngọc - Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN huyện; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS, chư Tôn đức BTS, chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện và hành giả An cư tại Trường hạ huyện Xuân Lộc.
 

ĐĐ. Thích An Quang - UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chánh Thư Ký BTS GHPGVN huyện, Thư ký Trường hạ kiêm Thủ quỹ Trường hạ Tăng đã thay mặt Ban Tổ chức An cư kiết hạ báo cáo sơ lược về công tác tổ chức An cư kiết hạ PL. 2567 - DL. 2023 của BTS GHPGVN huyện. Theo đó tại Trường hạ GHPGVN huyện Xuân Lộc được tổ chức tại 02 điểm an cư, chư Tăng tại chùa Linh Phú (xã Xuân Phú) với tổng số 145 vị; chư Ni tại chùa Bảo Quang (xã Suối Cát) với tổng số 141 vị tham dự An cư kiết hạ. Lễ khai hạ được diễn ra vào ngày 19 tháng 04 năm Quý Mão và dự kiến lễ tự tứ mãn hạ sẽ được tổ chức vào ngày 09 tháng 07 năm Quý Mão. 
 

HT. Thích Liêm Chính - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Pháp sư Trường hạ huyện đã có lời thăm hỏi sách tấn đến chư hành giả Tăng Ni an cư tại Trường hạ Phật giáo huyện Xuân Lộc. Hòa thượng cũng nhấn mạnh tinh thần duy trì giới luật là tối quan trọng trong việc giữ gìn mạng mạch của Phật giáo. Nói đến giới luật Phật chế định thì pháp An cư kiết hạ là truyền thống quan trọng ngàn đời của Phật giáo, cũng là trách nhiệm bổn phận của mỗi Tăng Ni đệ tử Phật. An cư là dịp để tất cả chúng ta cùng nhau kiểm điểm lại chính mình trên lộ trình tu học hướng đến con đường giác ngộ.
 

ĐĐ. Thích Phước Chơn đại diện BTS GHPGVN tỉnh dâng lời tác bạch cúng dường Trường hạ. TT. Thích Minh Trì - Phó BTS GHPGVN tỉnh đã thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai dâng tịnh tài, tịnh vật cúng dường đến Trường hạ GHPGVN huyện Xuân Lộc.
 

TT. Thích Huệ Quang - UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện, Trưởng Ban Tổ chức An cư kiết hạ kiêm Giám luật Trường hạ đã thay mặt Thường trực BTS GHPGVN huyện, Ban Tổ chức an cư, Ban Chức sự Trường hạ có lời cảm tạ tri ân đến chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã dành mọi sự quan tâm đối với Phật giáo huyện và dành thời gian quý báu đến thăm, sách tấn chư Tăng Ni an cư và cúng dường Trường hạ GHPGVN huyện Xuân Lộc.
Một số hình ảnh ghi nhận:

Ban TTTT PG huyện Xuân Lộc: Thích Vạn Đức
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu