Cập nhật lúc 09:44:40 11-06-2024 (GMT+7)

Xuân Lộc: Chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Tổ chức, Ban Chức sự trường hạ GHPGVN huyện thăm, sách tấn, cúng dường trường hạ chư Ni

PGĐS - Sáng ngày 11/06/2024 (nhằm ngày 06/05/Giáp Thìn) chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh, chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Tổ chức, Ban Chức sự trường hạ GHPGVN huyện Xuân Lộc đã đến trường hạ Ni - Chùa Bảo Quang, xã Suối Cát để thăm, cúng dường và sách tấn chư Ni hành giả an cư.


Cùng đi trong phái đoàn có HT. Thích Giác Quang - Chứng minh BTS GHPGVN huyện, Chứng minh trường hạ kiêm Thiền chủ trường hạ; HT. Thích Huệ Nhẫn -  Chứng minh BTS GHPGVN huyện, Chứng minh Trường hạ kiêm Phó Thiền chủ trường hạ; TT. Thích Huệ Quang - UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện, Trưởng Ban Tổ chức An cư kiết hạ; ĐĐ. Thích Quảng Vinh - Phó BTS, Trưởng Ban Pháp chế, Phó Ban Tổ chức An cư kiết hạ; ĐĐ. Thích An Quang - UV BTS GHPGVN tỉnh, Chánh Thư Ký BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Trung Điền - Phó Thư ký, Trưởng Ban TT-XH GHPGVN huyện và chư Tôn đức Tăng BTS GHPGVN huyện.
 

Cung kính và hân hoan tiếp đón phái đoàn có NT. Thích nữ Minh Ấn - Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN huyện, Hóa chủ trường hạ Ni; NS. Thích Nữ Trung An - Phó BTS, Thủ quỹ GHPGVN huyện; NS. Thích nữ Huệ Ngọc - Đặc trách Phân ban Ni giới GHPGVN huyện và chư Tôn đức Ni hành giả an cư.
 

Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng quang lâm tổ đường dâng hương lễ tổ sau đó quang Chánh điện niêm hương cầu nguyện, đảnh lễ Tam bảo.
 

 HT. Thích Giác Quang - Thiền chủ trường hạ đã thay mặt Ban Trị sự, Ban Tổ chức, Ban Chức sự đã có lời vấn an sức khỏe và sách tấn đến quý Tôn đức Ni trong Ban chức sự Trường hạ Ni và chư Tôn đức Ni hành giả an cư. Hòa thượng đã tán thán tinh thần tu học của chư Ni trong mùa An cư trong sự gắn bó, đoàn kết. Luôn nêu cao tinh thần hòa hợp cùng chư Tăng bằng việc các kỳ Bố-tát tập trung cùng chư Tăng để thỉnh giáo giới theo đúng giới luật Đức Phật chế định. Hòa thượng cũng ghi nhận những đóng góp to lớn của NT. Thích nữ Minh Ấn - Hóa chủ trường hạ Ni trong việc tổ chức An cư kiết hạ suốt nhiều năm qua. Ni trưởng là vị cao Ni, là điểm tựa cho chư Ni huyện Xuân Lộc vì vậy mong chư Ni luôn noi theo tấm gương tu tập và hành đạo của Ni trưởng. Hòa thượng cầu nguyện và tin tưởng với sự nỗ lực tu học trong 3 tháng An cư kiết hạ chư Ni huyện Xuân Lộc sẽ thành tựu công đức và hưởng trọn pháp lạc từ sự nỗ lực tu hành.
 

Thay mặt Ban Chức sự trường hạ Ni và chư Ni hành giả an cư, NS. Thích nữ Như Anh dâng lên lời cảm tạ tri ân đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng trong đoàn đã dành thời gian quý báu về động viên, khích lệ, sách tấn, đây là nguồn động lực vô cùng to lớn cho chư Ni hành giả an cư từ đó sẽ nỗ lực, tinh tấn tu tập để trau dồi Giới - Định - Tuệ ngõ hầu báo đáp ân đức sâu dày của tổ thầy, sự kỳ vọng của quý chư Tôn đức Tăng.
 

Dịp này, TT. Thích Huệ Quang, ĐĐ. Thích Quảng Vinh thay mặt chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Tổ chức An cư kiết hạ đã cúng dường phẩm vật và tịnh tài đến chư hành giả Ni an cư an tâm tu học trong 3 tháng.
Một số hình ảnh ghi nhận:

Thích Vạn Đức: Ban TT-TT PG huyện Xuân Lộc

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu