Cập nhật lúc 10:24:45 21-04-2024 (GMT+7)

Xuân Lộc: Chùa Minh Hiệp tổ chức Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 118

PGĐN - Ngày 21/04/2024 (nhằm ngày 13/03/Giáp Thìn) hơn 200 Phật tử đã vân tập về Chùa Minh Hiệp (xã Suối Cát) tham dự khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 118.


Sau khi dùng điểm tâm sáng xong, cả hội chúng vân tập về Chánh điện để cung đón Đại đức trụ trì cùng Tăng chúng niêm hương, đảnh lễ Tam bảo khai khóa tu học. Sau đó đại chúng đồng kinh hành về Giảng đường chính để lắng nghe Pháp thoại.
 

Toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm cung đón ĐĐ. Thích Thiện Quán - Ủy viên BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc, trú xứ cơ sở chùa Lăng Nghiêm, xã Suối Cao quang lâm thuyết giảng. Đại đức đã chia sẻ bài pháp thoại với đề tài: “Kiến tạo an lạc”. Trong bài pháp thoại Đại đức đã nhấn mạnh: “Chúng ta đi chùa, lạy Phật và học đạo cốt là để có được sự an lạc. Người tu học Phật cần phải thực tập được trọn vẹn 4 hạnh an lạc trong Kinh Pháp Hoa mà đức Phật đã dạy sẽ giúp chúng ta thoát khỏi các chướng nạn, thường thường được an vui. Bốn hạnh an lạc là: Thứ nhất là hành xứ và thân cận xứ: Chỗ sở hành và chỗ thân cận của Bồ tát phải thường tương ưng với tánh giới. Bề trong thời an trụ nơi đệ nhứt nghĩa thật tướng; bề ngoài thời xa những mầm nạn những ác hạnh, tránh tất cả những điều cơ hiểm. Tương ưng tánh giới; an trụ thật tướng thời tâm an, xa tránh ác hạnh, cơ hiểm, mầm nạn thời thân an. Thứ hai là ngừa lỗi nơi khẩu nghiệp và khéo nói pháp: Tức là làm cho mọi người đều hoan hỉ, thời khỏi chướng nạn mà được an vui. Thứ ba là dứt trừ những tánh đê hèn, như dua dối, ghét ganh v.v… Tức là nơi tâm xa rời tất cả phiền não cấu trược; kính trọng người trên, không khinh kẻ dưới. Được như thế thời không làm bức xúc tâm mọi người, khỏi những điều oán hận mà tự mình được an vui. Thứ tư là Bồ-tát ở đời sau phải sanh lòng từ bi thệ độ tất cả. Như thế thời không xa bỏ chúng sanh thường nguyện giáo hóa, không sanh niệm mỏi mệt nhàm chán. Người Phật tử thực hành đủ bốn hạnh trên đây sẽ tránh khỏi các chướng nạn, được an ổn vui vẻ”.
 

Sau thời pháp thoại đại chúng cùng trì tụng Kinh A-di-đà và kinh hành niệm về tại Trai đường thực hiện nghi thức quá đường và thọ trai.
 

Đầu giờ chiều, toàn thể hội chúng đồng thực hiện nghi thức Sám Hối Hồng Danh, kinh hành niệm Phật. Cuối buổi, Đại đức trụ trì sinh hoạt cùng đạo tràng và sau đó hồi hướng kết thúc khóa tu học. Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 118 khép lại trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Thích Vạn Đức: Ban TT-TT PG huyện Xuân Lộc

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu