Đồng Nai: Hơn 600 giới tử cầu thọ Bồ tát giới tại Giới đàn Diệu Tâm

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 15/11/2019 (nhằm ngày 19/10/Kỷ Hợi) tại Giới đàn Diệu Tâm, 632 giới tử cầu thọ Bồ tát giới đồng chắp tay trang nghiêm cung thỉnh chư giới sư quang lâm lễ trường truyền Bồ-tát đạo tục thông hành giới.

Đồng Nai: Đại giới đàn Diệu Tâm lễ Tấn đàn truyền giới Tỳ kheo Ni

Ngày 15/11/2019 (19/10/Kỷ Hợi) là ngày thứ 4 của giới đàn Diệu Tâm 2019 tại Đồng Nai. Vào lúc 4 giờ sáng, Ban Quản giới tử đã hướng dẫn Giới tử lễ sám hối, ngõ hầu giúp cho chư vị Giới tử được thân tâm thanh tịnh, để chuẩn bị lãnh thọ giới pháp cao quý của Phật. Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại, ngày mà các giới tử được chính thức đăng đàn tác thành giới thể Tỳ-kheo. Năm nay có 618 giới tử Tỳ kheo Ni cầu thọ đại giới.

Đồng Nai: Giới đàn Diệu Tâm truyền giới Sadi, Sadi ni

Vào lúc 18 giờ 30 ngày 13/11/2019 ( 17/10/Kỷ Hợi), tại Giới đàn Diệu Tâm, do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức, các giới tử sa di tập trung về giới trường tăng, giới tử sadi ni tập trung về giới trường ni. Ban cung nghinh và Điển lễ cung thỉnh Hội đồng thập sư đàn truyền giới Sa-di, sadi ni quang lâm, dưới sự phủ phục một dạ chí thành cầu thọ giới pháp của các giới tử.

Đồng Nai: Đại Giới Đàn Diệu Tâm 2019 - Thi Luận Văn và Vấn Đáp Khảo Hạch Giới Tử

Chiều ngày 11/12/2019 tại giới đàn Diệu Tâm trang nghiêm diễn ra buổi thi luận văn và vấn đáp khảo hạch giới tử. Mục đích buổi khảo hạch là nhằm kiểm tra những kiến thức Phật học căn bản mà người xuất gia cần phải thông thuộc và hiểu rõ trong quá trình tu tập trước khi thọ nhận giới pháp.

Đồng Nai: Đại giới đàn Diệu Tâm đã bắt đầu khởi động

Đúng 7 giờ sáng ngày 12/11/2019 (16/10/Kỷ Hợi) các giới tử đã tập trung về chùa Tỉnh Hội – Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai (P. Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa) để nhận phù hiệu, số báo danh và an đơn.

Đồng Nai: ĐẠI GIỚI ĐÀN DIỆU TÂM SẴN SÀNG ĐÓN 2820 GIỚI TỬ VỀ THỌ GIỚI

Ngày 8/11/2019 tại chùa Tỉnh Hội, trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Ban tổ chức, Ban kiến đàn giới đàn Diệu Tâm họp lần sau cùng và cung thỉnh an vị di ảnh cố Đại lão Hoà Thượng thượng Diệu Hạ Tâm - nguyên thành viên Hội Đồng chứng minh Trung ương GHPGVN, Viện chủ Tổ đình Phi Lai, TP. Biên Hoà.

Thông báo: Đại Giới Đàn Diệu Tâm 2019

Từ ngày 12-16 tháng 11 năm 2019, Đại Giới Đàn DIỆU TÂM 2019 do BTS GHPG tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức tại Văn phòng BTS - Chùa Tỉnh Hội