Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai trang nghiêm tổ chức Lễ Khai Khóa - An Cư Kiết Hạ PL. 2567 - DL. 2023

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai trang nghiêm tổ chức Lễ Khai Khóa - An Cư Kiết Hạ PL. 2567 - DL. 2023

Trực tiếp: Chùa Viên Giác - Tp. Biên Hòa trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023

Trực tiếp: Chùa Viên Giác - Tp. Biên Hòa trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023

Trực tiếp: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL. 2567 - DL. 2023 tại Chùa Viên Nghiêm Tp. Biên Hòa.

Trực tiếp: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL. 2567 - DL. 2023 tại Chùa Viên Nghiêm Tp. Biên Hòa.

Tân Phú: Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức Diễu Hành Xe Hoa Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023

Tân Phú: Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức Diễu Hành Xe Hoa Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2567 - DL. 2023

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2567 - DL. 2023

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Phú trang nghiêm Kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023.

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Phú trang nghiêm Kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023.

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN Tp. Biên Hòa trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023.

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN Tp. Biên Hòa trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023.

Trực tiếp: Thuyết Pháp và Văn Nghệ Kính Mừng Đức Thế Tôn Đản Sanh tại Trụ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai - Chùa Tỉnh Hội.

Trực tiếp: Thuyết Pháp và Văn Nghệ Kính Mừng Đức Thế Tôn Đản Sanh tại Trụ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai - Chùa Tỉnh Hội.

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai trang nghiêm tổ chức ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2567 - DL. 2023.

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai trang nghiêm tổ chức ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2567 - DL. 2023.

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Thành - Trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2567.

Trực tiếp: Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Thành - Trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2567.

Trực tiếp: Văn Nghệ Chào Mừng & Diễu Hành Xe Hoa Mừng Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023 tại Ban Trị sự huyện Long Thành

Trực tiếp: Văn Nghệ Chào Mừng & Diễu Hành Xe Hoa Mừng Phật Đản PL. 2567 - DL. 2023 tại Ban Trị sự huyện Long Thành

Trực tiếp: Lễ Truy Niệm & Phụng Tống Kim Quan Trà Tỳ - cố HT. Thích Thiện Bửu - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch.

Trực tiếp: Lễ Truy Niệm & Phụng Tống Kim Quan Trà Tỳ - cố HT. Thích Thiện Bửu - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch.

[Trực tiếp] Lễ Húy Giỗ Lần Thứ 20 - cố TT. Thích Thiện Tráng tại Chùa Viên Giác - Tp. Biên Hòa - Đồng Nai

Lễ Húy Giỗ Lần Thứ 20 - cố TT. Thích Thiện Tráng tại Chùa Viên Giác - Tp. Biên Hòa - Đồng Nai

Trực tiếp: Lễ Truy Niệm & Phụng Tống Kim Quan Nhập Bảo Tháp cố Trưởng lão HT. Thích Giác Quang tân viên tịch.

Lễ Truy Niệm & Phụng Tống Kim Quan Nhập Bảo Tháp cố Trưởng lão HT. Thích Giác Quang tân viên tịch.

Trực tiếp: Đêm Hoa Đăng tưởng niệm cố Trưởng lão HT. Thích Giác Quang - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang là vị cao tăng, đạo hạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa thượng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vô ngã, vị tha; thực hành tốt giáo lý lục hòa của Phật giáo; nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật. Trọn cuộc đời tu học, hành đạo, giúp đời, trưởng lão Hòa thượng đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc cho “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”

Trang 12345