LỜI NÓI NHƯ LAI HOÀN TOÀN CHUYỂN PHÁP LUÂN CÓ HAY KHÔNG

Đối với những ai, khi tìm hiểu về Đức Phật không thể chỉ nghe qua những câu chuyện được ghi lại hay vì Ngài là đấng giáo chủ sáng lập ra đạo Phật mà tin theo. Những gì được nghe, được biết qua truyền thống, qua sách vở cần phải suy tư, phân tích, chọn lọc, thấy điều đó hợp với lẽ phải, hợp với chân lý hãy chấp nhận và sống với nó; bỡi lẽ, sau khi Phật nhập diệt, tư tưởng Phật giáo trải qua ba thời kỳ: Phật giáo Nguyên thuỷ, Phật giáo Bộ phái, Phật giáo Đại thừa.

CON ĐƯỜNG THÁNH ĐẠO

Gần đây có một số Tăng Ni trẻ muốn xin Thầy một vài lời khuyên để con đường tu học được thuận duyên, không sai lệch với chánh pháp. Nhận thấy đây là ý muốn hay nên Thầy có đôi điều cần nhắn gởi đến các Tăng Ni trẻ. Nhưng để trả lời cho thích hợp không phải đơn giản, vì tất cả đều phụ thuộc vào nhân duyên, nhân duyên thì chằng chịt liên kết nhau theo hai chiều thuận nghịch. Thuận duyên thì hỗ trợ hòa nhập để hình thành và phát triển. Ngược lại, nghịch duyên thì xung đột, đối kháng để bại hoại tan

Đồng Nai: Đơn Phát Nguyện Thọ Trì Bồ Tát Giới - Dành cho Phật Tử tại gia

Giới có công năng giúp cho hành giả ngăn chận pháp ác, đoạn trừ tất cả tập khí ác, diệt tận phiền não loạn tưởng, chứng đắc Niết bàn. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: "Ðược gọi là giới, bởi vì nó có thể giúp hành giả diệt trừ các việc ác. Giới có thể giúp hành giả viên thành đạo quả, làm cho mọi người hoan hỷ.

Đồng Nai: Đề Cương Ôn Thi Khảo Hạch "Đại Giới Đàn Diệu Tâm 2019" - Giới Tử Sa Di và Sa Di Ni

Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật dạy rằng, người nào sống không giới luật, tuy ở gần ta mà cũng như cách xa ta muôn dặm; người nào sống có giới luật, tuy ở xa ta muôn dặm mà cũng như ở cạnh bên ta.

Đồng Nai: Đề Cương Ôn Thi Khảo Hạch "Đại Giới Đàn Diệu Tâm 2019" - Giới Tử Thức - Xoa - Ma - Na Ni

Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật dạy rằng, người nào sống không giới luật, tuy ở gần ta mà cũng như cách xa ta muôn dặm; người nào sống có giới luật, tuy ở xa ta muôn dặm mà cũng như ở cạnh bên ta.

Đồng Nai: Đề Cương Ôn Thi Khảo Hạch "Đại Giới Đàn Diệu Tâm 2019" - Giới Tử Tỳ Kheo Ni

Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật dạy rằng, người nào sống không giới luật, tuy ở gần ta mà cũng như cách xa ta muôn dặm; người nào sống có giới luật, tuy ở xa ta muôn dặm mà cũng như ở cạnh bên ta.

Đồng Nai: Đề Cương Ôn Thi Khảo Hạch "Đại Giới Đàn Diệu Tâm 2019" - Giới Tử Tỳ Kheo

Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật dạy rằng, người nào sống không giới luật, tuy ở gần ta mà cũng như cách xa ta muôn dặm; người nào sống có giới luật, tuy ở xa ta muôn dặm mà cũng như ở cạnh bên ta.

Các tin khác