Cập nhật lúc 09:11:14 27-04-2024 (GMT+7)

Đồng Nai: Hội đồng Thập sư đăng đàn Truyền giới Sa-di, Sa-di-Ni và Thức-xoa-ma-na tại Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024

PGĐN - Chiều ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3/Giáp Thìn) tại Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, ban Cung nghinh đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Thập sư Nhị bộ đăng đàn Truyền giới cho chư Giới tử thọ Giới Sa-di, Sa-di-Ni và Thức xoa.

 

Hội đồng Thập sư đàn Truyền giới Sa di - đảnh lễ Tam bảo
Hội đồng Thập sư đàn Truyền giới Sa-di trang nghiêm cung thỉnh:
Đàn đầu Hòa thượng:    Hòa thượng Thích Hải Mẫn (Chùa Long Phú).
Yết-ma A-Xà-Lê:    Thượng tọa Thích Huệ Khai (Tổ đình Long Thiền).
Giáo thọ A-Xà-Lê:    Thượng tọa Thích Minh Trì (Chùa Phật Đà Bửu Tự).
Đệ nhất Tôn chứng:    Hòa thượng Thích Pháp Cần (Chùa Linh Phú).
Đệ nhị Tôn chứng:    Thượng tọa Thích Huệ Sanh (Chùa Thanh Long).
Đệ tam Tôn chứng:    Thượng tọa Thích Đồng Ngạn (Chùa Pháp Quang).
Đệ tứ Tôn chứng:    Thượng tọa Thích Đạo Huy (Thiền viện Phước Nghiêm).
Đệ ngũ Tôn chứng:    Thượng tọa Thích Huệ Tánh (Chùa Xuân Hoà).
Đệ lục Tôn chứng:    Thượng tọa Thích Thiên Phước (Chùa Định Quang).
Đệ thất Tôn chứng:    Thượng tọa Thích Huệ Quang (Chùa Trúc Lâm).
 
Giới trường Tăng tại Chùa Tỉnh Hội, Khu phố Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 
Hội đồng Thập sư đàn Truyền giới Sa di Ni - đảnh lễ Tam bảo
Hội đồng Thập sư đàn Truyền Giới Sa-di-Ni trang nghiêm cung thỉnh
Đàn đầu Hòa thượng:    Ni trưởng Thích nữ Diệu Chánh (Chùa Long Khánh).
Yết-ma A-Xà-Lê:    Ni trưởng Thích nữ Hạnh Huệ (Thiền viện Viên Chiếu).
Giáo thọ A-Xà-Lê:    Ni sư Thích nữ Hạnh Chiếu (TV. Trúc Lâm Trí Đức Ni).
Đệ nhất Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Dũng Liên (Tịnh xá Ngọc Tâm).
Đệ nhị Tôn chứng:    Ni sư Thích nữ Tuệ Liên (Tịnh xá Ngọc Long).
Đệ tam Tôn chứng:    Ni sư Thích nữ Huệ Duyên (Chùa Pháp Quang).
Đệ tứ Tôn chứng:    Ni sư Thích nữ Như Hiền (Chùa Linh Sơn).
Đệ ngũ Tôn chứng:    Ni sư Thích nữ Tuệ Minh (Chùa Quang Mỹ).
Đệ lục Tôn chứng:    Ni sư Thích nữ Diệu Trí (Chùa Đại Giác).
Đệ thất Tôn chứng:    Ni sư Thích nữ Huệ Hiếu (Chùa Long Hoa).
 
Giới trường Ni tại Chùa Phước Hội, Khu phố Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
.
Hội đồng Thập sư đàn Truyền giới Thức xoa - đảnh lễ liệt vị Tổ sư
Hội đồng Thập sư đàn Truyền giới Thức-xoa-ma-na trang nghiêm cung thỉnh
Đàn đầu Hòa thượng:    Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh (Thiền viện Linh Chiếu).
Yết-ma A-Xà-Lê:    Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh (Chùa Long Hoa).
Giáo thọ A-Xà-Lê:    Ni trưởng Thích nữ Thuần Ẩn (Thiền viện Viên Chiếu).
Đệ nhất Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Như Nhàn (Chùa Giác Minh).
Đệ nhị Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Như Nhã (Chùa Phước Hải).
Đệ tam Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Kim Sơn (Quan Âm Tu viện).
Đệ tứ Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Lan Nhã (Chùa Tam Thiện).
Đệ ngũ Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Như Châu (Hoa Nghiêm Thiền Tự).
Đệ lục Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Huệ Lý (Thiền Nguyên Bảo Ấn Tự).
Đệ thất Tôn chứng:    Ni sư Thích nữ Huệ Tâm (Chùa Hoàng Ân).
Giới tử Tấn đàn thọ Thức xoa ma na tại Giới trường Ni
Hình ảnh tại Đàn Truyền thọ giới Sa di


Hình ảnh đàn Truyền thọ Giới Sa di Ni

Hình ảnh Truyền thọ Giới Thức xoa ma naBan TT-TT Đại giới đàn ĐẠT THANH

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu