Cập nhật lúc 07:41:52 08-05-2024 (GMT+7)

Xuân Lộc: Chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo huyện Xuân Lộc Bố-tát, tụng giới

PGĐN - Sáng ngày 08/05/2024 (nhằm ngày 01/04/Giáp Thìn), chư Tôn đức Tăng Ni vân tập tại Chùa Huyện Hội Xuân Lộc (trụ sở Ban Trị sự GHPGVN huyện), ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát cử hành nghi thức Bố-tát, tụng giới chung.


Trên tinh thần duy trì giới luật, Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc thực hành pháp Bố-tát hàng tháng để chư Tôn đức Tăng Ni trở về Chùa Huyện Hội Xuân Lộc cùng nhau Bố-tát, tụng giới. 
Tại Chánh điện, Chư tôn đức giáo phẩm Ban Chứng minh, chư Tôn đức Ban Trị sự đã niêm hương bạch Phật; toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện nghi thức Yết-ma Bố-tát, tụng giới. Kỳ Bố-tát hàng tháng ngoài mùa An cư kiết hạ nên toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni đồng trì tụng Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới.
 

Nghi thức Bố tát và tụng giới là truyền thống sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, là cơ hội để chư Tôn đức ôn lại các giới luật do Phật chế định. Qua các kỳ Bố-tát, chư Tăng Ni sẽ được nuôi dưỡng bởi các giới pháp, ba nghiệp được thanh tịnh, đạo tâm được tăng trưởng. Cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.
Một số hình ảnh ghi nhận:


Thích Vạn Đức – Ban TTTT PG huyện Xuân Lộc

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu