Thông bạch: Việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2568 – DL.2024 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

PGĐN - Kỷ niệm ngày đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Ngày đản sinh của đức Phật đã được Liên hợp quốc tổ chức hàng năm là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại.

Thông báo: Tuyển sinh lớp Cao đẳng Phật học Liên thông và Cao đẳng Phật học chuyên khoa niên khóa 2024 - 2026

Căn cứ văn bản số 057/CV-HĐTS/VP2 ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai chiêu sinh lớp Cao đẳng Phật học chuyên khoa khóa III (2024-2026) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Ban Chủ nhiệm lớp Cao đẳng thông báo về việc tuyển sinh lớp Cao đẳng Phật học liên thông và Cao đẳng Phật học chuyên khoa niên khóa (2024-2026)

Thông báo: Hướng dẫn ôn tập Đề cương khảo thí Đại giới đàn Đạt Thanh 2024

Hướng dẫn ôn tập Đề cương khảo thí Đại giới đàn Đạt Thanh 2024

Đồng Nai: Thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn Đạt Thanh - 2024

Căn cứ Điều 39,40,41,42,43,44,45 và 46 Chương IX Quy chế hoạt động ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. Căn cứ Công văn số 514/CV-HĐTS ngày 21 tháng 11 năm 2023 của HĐTS GHPGVN về việc chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại Giới đàn ĐẠT THANH - 2024

Thông Báo: Về việc Tham dự Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh - trụ trì năm 2023 và ra mắt nhân sự các Ban chuyên môn trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai - NK 2022 - 2027

Thông Báo: Về việc Tham dự Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh - trụ trì năm 2023 và ra mắt nhân sự các Ban chuyên môn trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai - NK 2022 - 2027

Thượng tọa Thích Thanh Phong đến chùa Tịnh An đảnh lễ Hòa thượng Yoshimizu Daichi

Hay tin Hòa thượng Yoshimizu Daichi khiếm an, theo sự chỉ dạy của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thư ký đối ngoại Văn phòng Đức Pháp chủ và chư Tăng đến Nhật Bản thăm viếng vào tối 9-9-2023.

Thông báo: Tuyển Tình Nguyện Viên - Tham dự phục vụ Đại lễ Vu lan và ra mắt Ban Quản Trị Chùa Quốc Ân Khải Tường.

Được sự chỉ đạo của Chư tôn đức trong Ban Tổ Chức, nay Ban Văn Hóa Phật giáo Sen Vàng xin thông báo tuyển tình nguyện viện tham gia công tác phục vụ sự kiện trọng đại này.

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa hiện có 161 chư tôn đức tăng, ni hàng giáo phẩm đang hành đạo tại các tự viện trực thuộc. Trong đó, có 18 Hòa thượng; 14 Ni trưởng, 38 Thượng tọa và 91 Ni sư.

Trang 123456789