Cập nhật lúc 06:50:18 25-04-2024 (GMT+7)

Đồng Nai: Ban Tổ chức phổ biến Nội quy tại Đại Giới Đàn ĐẠT THANH 2024

PGĐN - Chiều ngày 25/4/2024 (17/3/Giáp Thìn) tại Giới trường Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024, ban Quản giới tử đã phổ biến nội quy sinh hoạt và thông tin chương trình Đại giới đàn cho toàn thể giới tử.

 
NỘI QUY
ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐẠT THANH PL. 2567 – DL. 2024
Cung kính nghe rằng: Người phát tâm cần cầu Giới pháp, nên phải biết rõ Giới pháp là tối thượng quan trọng, không chỉ có đức Phật khuyên dạy giữ gìn và tôn trọng, mà chư Phật ba đời cũng dạy như vậy. Cho nên đức Thích Ca Mâu Ni khi nhập vô dư Niết-bàn, đã di giáo lại rằng: “Sau khi ta diệt độ, trong đời tượng pháp phải tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa. Người năng kính giữ Ba-la-đề-mộc-xoa là bậc Đại sĩ trong tứ chúng, cũng không khác gì ta còn tại thế vậy”.
 

Nay, chư Giới tử phát tâm cầu thọ giới pháp, điều trước tiên phải làm là tuân thủ Nội quy phép tắc Giới đàn, thúc liễm thân tâm, trau dồi phẩm hạnh, tạo đại nhân duyên để đăng Đàn cầu thọ giới pháp. Mong đại chúng liễu tri, hành trì, nghiêm thủ những quy định.
1.    Giới tử vân tập Giới đàn đúng ngày giờ quy định.
2.    Sau khi đến Giới đàn, Giới tử phải báo danh, nhận phù hiệu và luôn đeo phù hiệu trong suốt thời gian ở tại Giới đàn, đến chỗ an đơn theo quy định của Ban Tổ chức.
3.    Trong suốt thời gian thọ giới, Giới tử tuyệt đối không được phép ra khỏi Giới trường, trừ trường hợp có lý do đặc biệt và được Ban Tổ chức cho phép. Không tiếp chuyện với Tăng Ni và Phật tử, kể cả nhân thân.
4.    Lễ phục Giới tử thọ Tỳ kheo: hậu vàng; Giới tử thọ Tỳ kheo Ni, Thức-xoa-ma-na, Sa di, Sa di Ni: hậu lam. Lễ phục Giới tử Khất sĩ, Giới tử Nam tông: Theo truyền thống. Giới tử thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni đem đủ ba y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước và man y. Thọ Thức-xoa-ma-na, Sa di và Sa di Ni: đem theo man y, áo tràng lam, đãy lọc nước (hành lý cá nhân Giới tử tự giữ lấy).
5.    Giới tử không được mang theo và sử dụng bất cứ một đồ dùng điện tử nào (điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy nghe nhạc…). Nếu có, Ban Tổ chức sẽ quản lý trong suốt thời gian thọ giới tại Đại Giới đàn.
6.    Giới tử trong khi thi cử phải chân thật hết lòng, không nên khởi niệm không chân thật và những hành vi sai trái phẩm hạnh xuất gia.
7.    Giới tử siêng năng tham gia tất cả thời gian khóa tu học trong Giới đàn. Khi nghe thông báo, theo sự hướng dẫn của Quản Giới tử, Giới tử trang nghiêm pháp phục tuần tự theo hàng đi từ liêu phòng đến nơi hành lễ. Không được bê trễ lười biếng, đang giữa thời khóa không được bỏ xuống.
8.    Giới tử không ăn phi thời, ăn uống phải đúng nơi quy định, không được đem thức ăn lên liêu phòng.
9.    Giới tử tuyệt đối không được hút thuốc, uống những loại nước có chứa cồn.
10.    Giới tử ngủ nghỉ phải đúng chỗ, đúng thời khóa của Ban Tổ chức đã quy định.
11.    Giới tử khi ra khỏi liêu phòng phải mặc áo dài, không được mặc thường phục (trừ khi chấp tác, đăng xí, tắm giặt).
12.    Giới tử tuyệt đối giữ chánh niệm, không bàn chuyện thế sự, đi đứng nằm ngồi đúng phép, không được làm ồn ào nhiễu động đại chúng.
13.    Giới tử phải bảo vệ tài sản của Giới đàn và giữ gìn vệ sinh chung. Giới tử phải làm tròn các công việc của mình đã được Ban Tổ chức phân công.
14.    Giới tử phải tuân thủ sự hướng dẫn và dạy bảo của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, Ban Dẫn thỉnh, Ban Quản Giới tử.
15.    Khi có điều bất hòa, Giới tử phải trình bạch cho Ban Quản Giới tử để giải quyết, không được tự mình lớn tiếng tranh cãi và có những hành động thô thiển.

Trên đây là một số điều cần lưu ý tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH mà chư Tôn đức trong Ban Quản giới tử đã phổ biến. Tiếp đó chư Tôn đức cũng thông qua sơ bộ chương trình Đại Giới đàn trong 05 ngày, từ ngày 25 – 29/4/2024.
Thích Chơn Thịnh
Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu