LỄ TẠ PHÁP MÃN HẠ GHPGVN TP. LONG KHÁNH

Lễ Tự tứ là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, đánh dấu sự kết thúc của ba tháng An cư, tịnh tu tam nghiệp, trau dồi giới định tuệ, là sự thỉnh cầu , hay nói cách khác là sự thỉnh tội, tức là thỉnh cầu chư Tăng chỉ lỗi, nhắc nhở, khuyên bảo bằng tâm từ, do thấy, do nghe, do nghi để vị Tỳ-khưu đương sự thấy lỗi của mình mà sửa sai và hoàn thiện bản thân, cũng có nghĩa là sự soi sáng, thức tỉnh cho nhau, để  hậu lai noi theo tu tập.Với truyền thống cao đẹp đó Sáng nay, ngày 25 tháng 08

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI TX.NGỌC XUÂN.TP.LONG KHÁNH 

Ngày 20/08/2023(nhằm ngày 05/07/Quý Mão). Tại Tịnh Xá Ngọc Xuân, phường Bảo Vinh, TP.Long Khánh, Đồng Nai, tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, dâng y ca sa, cúng dường Chư Tôn Đức Tăng Ni. 

Tp. Long Khánh: LỄ KHAI MẠC TRẠI HÈ " HẠT GIỐNG TRÍ TUỆ" LẦN VI VỚI CHỦ ĐỀ "NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ" TẠI TP. LONG KHÁNH

Sáng ngày 05/08/2023 (nhằm 19/06/năm Quý Mão) tại Chùa Kim Cang,( ấp Bình Lộc- TP. Long Khánh), Ban Hướng dẫn Phật tử TP. Long Khánh đã trang nghiêm long trọng Khai mạc Trại Hè " HẠT GIỐNG TRÍ TUỆ " lần thứ VI với chủ đề “ NHÂN DUYÊN HỘI NGỘ” . 

Tp. Long Khánh: Trang nghiêm cung đón Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về thăm, sách tấn và cúng dường Hạ trường An cư tại Chùa Bảo Sơn - Tp. Long Khánh.

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.