Cập nhật lúc 16:04:52 25-04-2024 (GMT+7)

Đồng Nai: Ý nghĩa đêm Tuần chiểu tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH

PGĐN - Tối ngày 25/4/2024 (nhằm ngày 17/3/Giáp Thìn) chư Tôn đức Ban Quản giới tử đã trang nghiêm hướng dẫn các giới tử cầu thọ Giới pháp Tỳ-kheo và Sa-di thực hiện nghi thức tuần chiểu tại Giới trường Tăng (Chùa Tỉnh Hội).


Trước khi xuất phát, các giới tử trang nghiêm tập trung trước sân chính của Giới trường, mỗi vị trên tay một ngọn đuốc được thắp lên trong chánh niệm.
 

Tuần chiếu là nghi thức truyền thống trong Đại giới đàn, là một trong những sinh hoạt quan trọng của Phật giáo nhằm nhắc nhở giới tử quan sát những việc còn phóng túng, giúp giới tử sinh hoạt đúng thanh quy. Qua đó, cảnh tỉnh và sách tấn giới tử nỗ lực tu tập và thanh lọc thân tâm.

Giới đàn nơi truyền đăng tục diệm, chốn tuyển Phật đạo trường, là pháp hội quan trọng nhất trong hết thảy pháp hội của Phật Giáo, hầu hết tất cả các lễ nghi, nghi thức truyền thống quan trọng của Phật Giáo đều được sử dụng trong Giới Đàn, và nghi thức “tuần chiếu” một nghi thức mang nặng dấu ấn nhân văn tình người của văn hóa Phật Giáo được hành trì trong Tuyển Phật Trường, nghi thức này tạo thành nét đặc trưng tiêu biểu cho Nghi Quỹ Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền.

Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng. Trong Bách Trượng Thanh Quy phần Chứng nghĩa ghi: “Luật Tăng Kỳ ghi rằng; Thế Tôn lấy 5 việc, thường nên 5 ngày một lần đi tuần các Tăng phòng vì: 1- Sợ đệ tử đắm việc đời. 2- Sợ  vướng mắc luận bàn thế tục. 3- Sợ đắm mê ngủ nghỉ. 4- Vì để xem xét chúng bịnh. 5- Làm cho các Tỳ kheo nhỏ tuổi quán oai nghi Phật, sanh lòng hoan hỷ”.Ban TTTT Đại Giới đàn ĐẠT THANH

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu