BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN NHƠN TRẠCH TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC LỄ TỰ TỨ PL. 2567 – DL. 2023

Sáng ngày 25/08/2023 (nhằm ngày 10/07/Quý Mão), chư Tăng Ni trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã vân tập về hạ trường để làm lễ Tự Tứ, kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ PL.2567.

Nhơn Trạch: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đến thăm và sách tấn chư hành giả An cư tại hạ trường huyện Nhơn Trạch.

Sáng ngày 26/7/2023 (nhằm ngày 09/6/ Quý Mão) Tăng, Ni hành giả An cư tại hạ trường huyện Nhơn Trạch đã trang nghiêm cung đón đoàn lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về thăm, sách tấn và cúng dường An cư Kiết hạ tại Chùa Pháp Thường – xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Các tin khác