Cập nhật lúc 10:46:59 25-04-2024 (GMT+7)

Đồng Nai: HT. Thích Thiện Đạo – Giáo Giới hạnh nghi cho Tăng Ni cầu pháp tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH

PGĐN - Buổi Giáo giới hạnh nghi trang nghiêm cung nghinh HT. Thích Thiện Đạo – Thành viên HĐCM TƯ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai quang lâm về Giới trường huấn thị cho Tăng Ni những người phát tâm cầu pháp tại Đại Giới đàn.

 

Chia sẽ tại Giới trường, Ngài đã nêu rõ mục đích và lý tưởng của người Xuất gia. Xuất gia theo đạo Phật là một việc cao cả và không nhiều người làm được. Tuy nhiên, một người đã phát bồ-đề tâm quyết chí xuất trần, nếu không gặp thuận duyên từ môi trường sống, cộng đồng Tăng lữ, hay không có vị bổn sư có khả năng hướng dẫn thì tâm bồ đề dễ dàng bị thoái lui. Vị ấy có thể không còn tâm quyết chí tu hành và trở về nơi mà trước đó mình đã quyết định từ bỏ. Đây là một thất bại đau đớn của người mà ngày trước tưởng chừng như trọn cuộc đời hiến dâng mình cho lý tưởng giải thoát.

Do đó, sự tu hành cần phải có phương pháp phù hợp để áp dụng trong thực tế đời sống hằng ngày của mình nhằm đưa tới những kết quả an lạc giải thoát thực sự trong tâm. Chính đức Phật, hằng ngày cũng phải luôn nhắc nhở, đôi khi khiển trách các tỳ-kheo đệ tử của mình, nhằm chỉ ra sự sai trái, đồng thời hướng dẫn cho họ con đường làm sao tiến tới sự giải pháp chân chánh. Cho nên, qua các kinh điển còn lưu lại cho đến nay, sự giáo giới cho các tỳ-kheo của đức Phật chiếm một số lượng lơn trong toàn bộ hệ thống kinh điển. Đó có thể là dạy dỗ về oai nghi tế hạnh, về giới luật để áp dụng cho các sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, nó còn là những lời hướng dẫn về các mức độ thâm sâu trong tâm của các vị tỳ-kheo trong quá trình hành thiền.

Nhân đây, Ngài tán thán Tăng Ni đã phát tâm dõng mãnh xuất gia, cầu thọ Giới pháp, trở thành người Thích tử của Như lai, là người tiếp nối mạng mạch của Phật pháp, đưa Phật pháp vào dòng chảy vô tận của thời gian.

Tiếp đó, Đại đức Thích Nguyên Hưng đã hướng dẫn cho Tăng Ni những nghi thức, oai nghi, cách thưa thỉnh trong lúc cầu thọ Giới pháp. Đồng thời, Thầy cũng giải thích những điều mà Tăng Ni cần phải hiểu, cần phải biết trước khi đăng đàn thọ Cụ túc giới, dự vào hàng Tăng già, sứ giả của Như lai.

Buổi Giáo giới trang nghiêm, Tăng Ni một lòng lắng nghe, thọ nhận. Y giáo phụng hành!Thích Chơn Thịnh
Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu