Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trang nghiêm đảnh lễ tạ pháp sau Đại Giới đàn ĐẠT THANH

PGĐN - Vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm tổ chức thành công Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024 dưới sự chứng minh tối cao của Đại lão HT. Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN và Trưởng lão HT. Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn đối với Tăng Ni Ban Trị sự tỉnh và toàn thể Giới tử tại Đại Giới đàn.

Đồng Nai: Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024 – Hình ảnh tạo nên sự thành công của Đại Giới đàn

Vừa qua, Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024 đã thành công tổ chức Truyền thọ Giới pháp cho Tăng Ni cầu thọ Giới pháp.

[Video] Phóng sự Toàn cảnh Đại Giới đàn ĐẠT THANH - 2024

Phóng sự Toàn cảnh Đại Giới đàn ĐẠT THANH - 2024

Toàn cảnh Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024

Đại giới đàn Đạt Thanh 2024 được bắt đầu từ ngày 16 – 21/3/Giáp Thìn. Lễ Khai mạc Đại giới đàn chính thức vào lúc 08 giờ 00, ngày 18/03/Giáp Thìn.

[Video] Đồng Nai: Trang nghiêm Lễ Bế Mạc - Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024

Đồng Nai: Trang nghiêm Lễ Bế Mạc - Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024

Đồng Nai: Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024 - trang nghiêm Bế mạc

PGĐN - Sáng ngày 29/4/2024 (nhằm ngày 21/3/Giáp Thìn) Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức đã trang nghiêm Bế mạc với nhiều thành tựu.

Đồng Nai: Giới tử phát tâm Tấn hương cúng dường Tam bảo tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024

Tân giới tử Tấn hương cúng dường chư phật. Đây là một lần nóng, một lần đau, thật đúng với câu “Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương”. Sau khi vượt qua sự khổ của lửa đốt cháy ở trên đầu, nỗi đau này không ai thấu cũng được minh chứng cho sự Tu hành tìm đường giải thoát sau này của chư giới tử cần phải vượt qua khó khăn gian khổ, bởi vì những khó khăn gian khổ đó không khó bằng Tấn hương cúng dường Tam bảo.

Đồng Nai: Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024 – Trang nghiêm và thanh tịnh truyền thọ Bồ Tát Giới

Giới Bồ-tát là thông giới dành cho cả hàng đệ tử xuất gia và tại gia của đức Phật. Bồ-tát giới là giới của chư vị Bồ-tát, phát nguyện thực hành hạnh nguyện độ sanh vô tận, dựa trên nền tảng trí tuệ và tâm từ bi vô lượng. Hàng Bồ-tát luôn quên mình vì người, thay người chịu khổ, tùy hỷ với thiện hạnh của tất cả chúng sanh. Nhân đã cao thượng rộng lớn như thế, nên kết quả sẽ vô cùng tốt đẹp.

Đồng Nai: Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024 – Thập sư Ni hướng dẫn Giới tử cầu Chánh pháp Yết-ma

Theo Luật Phật chế định giới tử Ni sau khi thọ bổn giới Tỳ Kheo Ni phải đến cầu Chánh pháp yết ma với Đại Tăng, khi ấy mới đầy đủ tư cách trở thành một vị Tỳ Kheo Ni. Ngoài việc thọ trì 348 giới, một Tỳ Kheo Ni suốt đời phải tuân thủ Bát Kỉnh Pháp do chính Đức Phật Thích Ca chế định khi nữ giới xin Phật xuất gia.

Đồng Nai: Tấn đàn Truyền giới Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni tại Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024

Như Đức Phật dạy: "Sau khi Phật diệt độ, chúng ta phải coi Giới luật là bậc Thầy sáng suốt, cũng như Phật còn tại thế không khác". Bởi vậy, sau Phật diệt độ, nhất là trong thời kỳ mạt Pháp nầy, nếu chúng ta có một tâm giữ gìn được Chánh Pháp của Đức Như Lai để làm lợi ích cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh đều được an vui hết khổ, thì trước hết phải giữ gìn giới luật của Đức Phật còn tồn tại ở thế gian, giới luật có tồn tại ở thế gian thì mới có thể làm nền móng cho Chánh Pháp được tồn tại.

Đồng Nai: Hội đồng Thập sư đăng đàn Truyền giới Sa-di, Sa-di-Ni và Thức-xoa-ma-na tại Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024

PGĐN - Chiều ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3/Giáp Thìn) tại Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, ban Cung nghinh đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Thập sư Nhị bộ đăng đàn Truyền giới cho chư Giới tử thọ Giới Sa-di, Sa-di-Ni và Thức xoa.

Tầm quan trọng của việc cầu thọ giới đối với người xuất gia - HT. Thích Minh Thông

Đây là trường tuyển người làm Phật chứ đây không phải là một pháp hội, một đàn cầu siêu, cầu an. Hiện tại các vị ngồi đây chắc chắn rằng được thọ giới, các vị đã có nhiều cái công năng vì nhiều đời, nhiều kiếp các vị đã gieo trồng đối với Phật pháp. 

Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn ĐẠT THANH PL. 2567 – DL. 2024

PGĐN - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3/Giáp Thìn) tại Chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn ĐẠT THANH, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu ĐẠT THANH PL. 2567 – DL. 2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấp TƯGH, chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh, cùng sự tham dự của 1930 Giới tử cầu pháp tại Đại Giới đàn.

Đồng Nai: Ý nghĩa đêm Tuần chiểu tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH

PGĐN - Tối ngày 25/4/2024 (nhằm ngày 17/3/Giáp Thìn) chư Tôn đức Ban Quản giới tử đã trang nghiêm hướng dẫn các giới tử cầu thọ Giới pháp Tỳ-kheo và Sa-di thực hiện nghi thức tuần chiểu tại Giới trường Tăng (Chùa Tỉnh Hội).

Đồng Nai: Giới tử tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH trang nghiêm Trùng tuyên Giới luật

PGĐN - Theo chương trình của Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024, vào chiều tối ngày 25/4/2024 (nhằm ngày 17/3/Giáp Thìn) Ban Tổ chức đang trang nghiêm cung thỉnh Ban Kiến đàn quang lâm Giới trường, chứng minh cho buổi Trùng tuyên Giới luật của Giới tử tham dự Đại Giới đàn.

Đồng Nai: HT. Thích Thiện Đạo – Giáo Giới hạnh nghi cho Tăng Ni cầu pháp tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH

PGĐN - Buổi Giáo giới hạnh nghi trang nghiêm cung nghinh HT. Thích Thiện Đạo – Thành viên HĐCM TƯ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai quang lâm về Giới trường huấn thị cho Tăng Ni những người phát tâm cầu pháp tại Đại Giới đàn.

Đồng Nai: Cung nghinh Giới bổn và Di ảnh cố Trưởng lão HT. Thích Đạt Thanh – Tôn hiệu Đại Giới Đàn ĐẠT THANH 2024

PGĐN - Chiều ngày 25/4/2024 (nhằm ngày 17/3/Giáp Thìn) Ban  Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã chính thức quang lâm về tại Tổ đình Long Thiền, phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để dâng hương, đảnh lễ Tổ sư Trưởng lão HT. Thích Đạt Thanh tôn hiệu Đại giới đàn ĐẠT THANH 2024. Sau đó cung thỉnh Giới bổn và Tôn hiệu trở về tôn trí tại Chùa Tỉnh Hội (Giới trường Tăng) – P. Hiệp Hòa, Chùa Phước Hội (Giới trường Ni) P. Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Ban Tổ chức phổ biến Nội quy tại Đại Giới Đàn ĐẠT THANH 2024

PGĐN - Chiều ngày 25/4/2024 (17/3/Giáp Thìn) tại Giới trường Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024, ban Quản giới tử đã phổ biến nội quy sinh hoạt và thông tin chương trình Đại giới đàn cho toàn thể giới tử.

Trang 12