Cập nhật lúc 14:05:16 28-04-2024 (GMT+7)

Đồng Nai: Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024 – Trang nghiêm và thanh tịnh truyền thọ Bồ Tát Giới

Giới Bồ-tát là thông giới dành cho cả hàng đệ tử xuất gia và tại gia của đức Phật. Bồ-tát giới là giới của chư vị Bồ-tát, phát nguyện thực hành hạnh nguyện độ sanh vô tận, dựa trên nền tảng trí tuệ và tâm từ bi vô lượng. Hàng Bồ-tát luôn quên mình vì người, thay người chịu khổ, tùy hỷ với thiện hạnh của tất cả chúng sanh. Nhân đã cao thượng rộng lớn như thế, nên kết quả sẽ vô cùng tốt đẹp.


Chính vì lẽ đó, Chiều ngày 24/4/2024 (nhằm ngày 20/3/Giáp Thìn) tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh chư Tôn đức Truyền Giới sư quang lâm Giới trường tại Chùa Tỉnh Hội, khu phố Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, tỉnh Đồng Nai, để Truyền trao Giới pháp Bồ Tát giới cho chư Giới tử Xuất gia và Tại gia.
 

Giới trường trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Truyền giới sư quang lâm Giới trường truyền trao giới pháp cho chư Giới tử cầu thọ Bồ Tát giới.
Toàn cảnh Giới trường Truyền thọ Bồ Tát Giới

Giới Bồ-tát cũng gọi là giới vô tận tạng, nghĩa là trong giới có hàm chứa các công đức lớn lao, không cùng tận, các giới khác không thể sánh kịp. Giới Bồ-tát giúp người qua khỏi bến mê, vượt thoát sanh tử. Từ đời này đến đời khác, Bồ-tát giới luôn hỗ trợ người tu hành cho đến ngày thành Phật.
 

Tại buổi lễ, HT. Thích Nhật Quang đã sách tấn Tăng Ni, Phật tử ngoài việc được Giới sư truyền trao Giới pháp, thì phải cần cầu Bổn sư (là Thầy của mình) để được giải bày tường tận, khi đã tường tận thì phải cố gắng nỗ lực bằng chính bản thân mình thì mới đạt đến sự an vui và giải thoát.
 

Tuy nhiên, Giới Bồ-tát muốn thọ trì, trước phải phát Bồ-đề tâm, vì đây là giới mà đức Phật căn cứ vào tâm địa chế ra. Tâm Bồ-đề là căn bản của muôn hạnh lành, là chánh nhân để thành Phật. Nếu quên mất tâm Bồ-đề, không thể huân tu vạn đức. Chỉ có phát Bồ-đề tâm mới có thể chuyển bánh xe pháp của Như Lai, thực hiện chí nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh viên mãn. Do vậy, người thọ nhận giới pháp này, bên cạnh việc phát khởi tâm Bồ-đề, tự thân nỗ lực hành trì còn phải nuôi lớn tâm đại bi, vì lòng thương tha nhân mà xả thân cứu độ, không ngại khó khăn gian khổ, để hoằng dương chánh pháp, đem an vui lợi ích đến cho muôn người.
Ban Cung nghinh chư Tôn đức Tăng tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024
 
Ban Cung nghinh chư Tôn đức Ni tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024
Ban TT-TT Đại Giới đàn ĐẠT THANH

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu