Giới luật là thọ mạng của Phật pháp

Đức Phật dạy: "Sau khi Phật diệt độ, chúng ta phải coi Giới luật là bậc Thầy sáng suốt, cũng như Phật còn tại thế không khác"

Phật Giáo Với Tuổi Trẻ

Các bậc phụ huynh đang trăn trở tìm kiếm một sân chơi, hội trại vào dịp hè bổ ích và thú vị dành cho các con?

Trang 12