Thảo luận về giới luật xuất gia trong đời sống hiện tại

Sáng 15-12, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Tăng hành giả khóa huân tu tập trung đã có buổi thảo luận đầu tiên trong khuôn khổ chuyên đề về áp dụng giới luật của người xuất gia ở bối cảnh hiện nay.

Giới luật là thọ mạng của Phật pháp

Đức Phật dạy: "Sau khi Phật diệt độ, chúng ta phải coi Giới luật là bậc Thầy sáng suốt, cũng như Phật còn tại thế không khác"

Phật Giáo Với Tuổi Trẻ

Các bậc phụ huynh đang trăn trở tìm kiếm một sân chơi, hội trại vào dịp hè bổ ích và thú vị dành cho các con?

Trang 12