Cập nhật lúc 14:58:56 28-04-2024 (GMT+7)

Đồng Nai: Giới tử phát tâm Tấn hương cúng dường Tam bảo tại Đại Giới đàn ĐẠT THANH 2024

Tân giới tử Tấn hương cúng dường chư phật. Đây là một lần nóng, một lần đau, thật đúng với câu “Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương”. Sau khi vượt qua sự khổ của lửa đốt cháy ở trên đầu, nỗi đau này không ai thấu cũng được minh chứng cho sự Tu hành tìm đường giải thoát sau này của chư giới tử cần phải vượt qua khó khăn gian khổ, bởi vì những khó khăn gian khổ đó không khó bằng Tấn hương cúng dường Tam bảo.

Thượng tọa Trưởng Ban Tổ chức Đại Giới đàn - Châm Liều cho Giới tử

Tấn hương hay còn cách gọi khác là đốt liều. Đây là sự phát nguyện đốt thân cúng dường Tam bảo trong các đại giới đàn trao truyền giới pháp cho Tăng Ni và các Phật tử phát tâm thọ trì giới Bồ tát. 
 

Tấn hương được xuất phát từ tinh thần phát tâm Đại thừa, thực hành Bồ tát đạo trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Vì mục tiêu thành Phật, cứu độ chúng sanh nên vị Bồ tát quyết không tiếc thân mạng, xả thân vì đạo.
 
Giới tử chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức

Tấn hương - đốt liều là sự tự giác, phát nguyện đốt thân cúng dường của giới tử nên không bắt buộc. Tuy vậy, trong không khí trang nghiêm của giới đàn cùng với hùng lực sung mãn của sơ tâm nên có rất nhiều giới tử phát tâm tấn hương.


Ban TT-TT Đại Giới đàn ĐẠT THANH

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu