Cập nhật lúc 16:45:15 23-01-2022 (GMT+7)

THÔNG BÁO: Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

GIÁO HỘI PGVN TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ
Số: 18/TB-BTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2022
 
 
 
THÔNG BÁO
Về việc Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

 
Được sự thống nhất của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thừa lệnh Hoà thượng Trưởng ban Ban Trị sự, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán như sau:

Thời gian bắt đầu nghỉ: ngày 20/01/2022 (nhằm ngày 18/Chạp/Tân Sửu).

Thời gian làm việc lại: ngày 21/02/2022 (nhằm ngày 21/Giêng/Nhâm Dần).


Trong thời gian nghỉ Tết, Văn phòng Ban Trị sự sẽ không tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chánh. Các Phật sự quan trọng khác của Ban Trị sự tỉnh, Ban Thư ký và Chánh Văn phòng sẽ phân công cụ thể đến chư Tôn đức trong Văn phòng.

Nay, thông báo đến quý Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố và Tăng Ni trụ trì các tự viện được tri tường.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- BTS các huyện, thành phố “thực hiện";
- HT. Trưởng ban “b/c";
- TT. Phó Trưởng ban TT “b/c";
- HT. Phó ban kiêm CTK “b/c";
- Ban Thường trực Ban Trị sự;
- Ban Tôn giáo tỉnh;
- Lưu: Vp. BTS. BAN TRỊ SỰ.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TL. TRƯỞNG BAN
PHÓ THƯ KÝ kiêm CHÁNH VĂN PHÒNG


Thượng tọa Thích Đạo Huy

 

 
 
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu