Cập nhật lúc 08:27:48 27-05-2022 (GMT+7)

Công văn: Về việc tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh, thiếu niên Phật tử và học sinh hè 2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
            HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

                   —————–
           Số : 198/HĐTS-VP1

V/v tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh, thiếu niên Phật tử và học sinh hè 2022.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        ——————–
 Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

 

 

 
Kính gửi:                             – Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN;
                            – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
                            – Chùa, cơ sở tự viện GHPGVN.

Trong hai năm qua dịch bệnh Covid-19 đã gây ra tổn thất rất lớn về người và tài sản vật chất, làm thay đổi mọi mặt đời sống xã hội. Do ảnh hưởng của đại dịch đã để lại những di chứng nặng nề về sức khỏe tinh thần cho mọi người, trong đó có trẻ em, thanh thiếu niên.

Đến nay, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, mọi sinh hoạt đời sống xã hội đã trở lại bình thường. Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN các tỉnh, thành phố hướng dẫn các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tổ chức các khóa tu sinh hoạt hè cho các cháu thanh, thiếu niên, học sinh và chương trình sinh hoạt Phật pháp, đạo đức truyền thống nhằm tạo không gian trị liệu tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần lành mạnh cho giới trẻ.

Trong tổ chức khóa tu mùa hè cần lưu ý chọn các cơ sở tự viện có đủ điều kiện cơ sở vật chất, lưu ý về số lượng khóa sinh tham gia phù hợp với điều kiện cơ sở tự viện cho phép để đảm bảo chất lượng trong tu học, đảm bảo an toàn trong sinh hoạt, đảm bảo các yêu cầu y tế đề phòng nguy cơ tiếp tục lây lan của dịch Covid-19 và lưu ý công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban tổ chức khóa tu cần phải phối kết hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn của Giáo hội, với các cấp chính quyền địa phương trong thời gian tổ chức khóa tu để đạt kết quả tốt.

Rất mong Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phổ biến nội dung tới các chùa trong cả nước.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên
– HTCT, PCT TTr.;
– Ban TTr. HĐTS;
– Lưu VP1, VP2.

          TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                   KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

   Thượng tọa Thích Đức Thiện


BAN TTTT PG ĐỒNG NAI
Nguồn: PSOL

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu