Cập nhật lúc 03:36:09 10-08-2023 (GMT+7)

Hòa thượng Thích Bửu Chánh chia sẻ chủ đề Tứ Nhiếp Pháp tại chùa Minh Đạo

Chiều ngày 05/08/2023 (19/06 Qúy Mão), nhân lễ vía Quan Thế Âm Bồ tát, nhận lời mời của đạo tràng chùa Minh Đạo (Q3), Hòa thượng Thích Bửu Chánh chia sẻ pháp thoại với chủ đề Tứ Nhiếp Pháp.


Sau mười phút tọa thiền tĩnh lặng, qúy Phật tử trang nghiêm lắng nghe Hòa thượng Thích Bửu Chánh giảng giải sơ lược chủ đề Tứ Nhiếp Pháp.
 

Về cơ bản, khái niệm Tứ Nhiếp Pháp gồm bốn phần căn bản như sau: bố thí, ái ngữ, lợi lạc, đồng sự. Do thời gian có hạn, hòa thượng mong đai chúng hoan hỉ tiếp thụ pháp Bố Thí là phần đầu tiên.
 

Bố thí có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thông thường, khi chúng ta cho tặng biếu cúng dường, đấy là cách bố thí tài thí về vật chất dễ thực hành. Nhưng pháp thí cần phải có trí tuệ rộng lớn để truyền tải sức mạnh chánh niệm tỉnh thức. Vô úy thí đòi hỏi niềm hoan hỉ, dũng mãnh tinh tấn, vô vụ lợi, thương tưởng rộng lớn đến tất cả muôn loài vạn vật.
 

Tại quốc giáo, theo truyền thống Phật giáo Theravada, các vị sư đi khất thực từ 5-7h sáng, hàng ngày người dân xếp hàng, thành tâm cung kính cúng dường chư Tăng, đây là pháp môn bố thí tăng trưởng phước báu. Người phát tâm hoan hỉ bố thí luôn thể hiện tấm lòng rộng rãi, ví như một người nghèo nhưng tâm lượng ưa thích bố thí, người tâm thiện vô tham, nói lên tâm tính nhân sinh, đây cũng là cách nhiếp phục lòng người.
 

Trong kinh tiểu nghiệp phân biệt nói rõ về nguyên nhân giầu nghèo, trí tuệ, ngu si v.v. Chúng ta nhận diện hai hình thái bố thí thông thường được phước báu, nhưng muốn thành Phật phải thực hành bố thí ba la mật (thi ân bất cầu báo). Cũng như vậy, rất nhiều câu truyện Phật giáo nhắc đến tiền thân Đức Phật Thích Ca, ngài Cấp Cô Độc, tín nữ Visakha phát nguyện và hành trì cả đời bố thí cho Phật pháp.
Gấp rút làm việc thiện, theo khuynh hướng thiện là pháp môn bố thí dễ nhất cần phải có. Bố thí nhiếp phục người khác, chúng ta nâng cao hơn một bậc để suy ngẫm cuộc đời vô thường nhằm thức tỉnh sự trói buộc, từ đó phát tâm bố thí mạnh mẽ, mỗi ngày tập cách bố thí ít nhất một lần. Người có chánh niệm, đồng hành trí văn trí tư và trí tu, hiểu sâu nhân qủa tái sinh, chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc về hạnh bố thí. 
Kết thúc thời pháp thoại, hòa thượng giảng sư tri ân Phật tử đã dành thời gian đến nghe Pháp. Ngài mong mọi người tinh tấn tu học phụng sự, nỗ lực duy trì mạng mạch Phật pháp.Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai - CTV Diệu Hòa

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu