Cập nhật lúc 14:54:58 24-07-2020 (GMT+7)

Video: BTS GHPGVN Tỉnh Đồng Nai - Thăm Trường Hạ Phật Giáo Huyện Xuân Lộc

Truyền thống An cư là truyền thống của chư Phật, Khi đức Thế Tôn còn tại thế Ngài cũng đã An cư 3 tháng trong mùa mưa. Do đó chư Tăng Ni chúng ta hãy phát huy tinh thần tu học, tinh tấn hành trì công phu, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ.

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu