Cập nhật lúc 11:23:10 27-07-2023 (GMT+7)

Đồng Nai: Hạ trường Chùa Long Vân trang nghiêm cung đón Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đến thăm và sách tấn Chư hành giả An cư.

Sáng ngày 27/7/2023 (10/6/Quý Mão) tại hạ trường Chùa Long Vân – KP. Long Đức 1, P. Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai. Chư hành giả An cư đã trang nghiêm cung đón Chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đến thăm, sách tấn và cúng dường Chư hành giả an cư tại Hạ trường.


Đoàn lãnh đạo do TT. Thích Huệ Khai - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh làm Trưởng đoàn; đi cùng đoàn có HT. Thích Tâm Minh – Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Trì – Phó Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Trảng Bom; NT. TN Huệ Hương - Ủy viên HĐTS, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Đ Đ. Thích Huệ Thới - Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; NS. TN Huệ Hiếu - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; SC. TN Tịnh Đạt – Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đến thăm và cúng dường hạ trường.
 

Cung đón đoàn Ban Trị sự tỉnh có NT. TN Như Đức – Cố vấn Phân ban Ni giới TƯ, cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó thiền chủ Hạ trường; NT. TN Hạnh Huệ - Cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, Phó thiền chủ Hạ trường; NT. TN Như Dung – Phó trưởng Phân ban Ni giới TƯ GHPGVN, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó thiền chủ kiêm Hóa chủ hạ trường, Trụ trì Chùa Long Vân; Cùng chư tôn đức Ni hành giả An cư tại Hạ trường Chùa Long Vân đã trang nghiêm cung đón chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh về thăm và sách tấn hạ trường.
 

Quang lâm về Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư Kiết hạ Chùa Long Vân, Thượng tọa Trưởng Ban Trị sự cùng Chư tôn đức Tăng Ni đã cung đối trước tam bảo, niêm hương đảnh lễ Tam bảo. Sau đó NT. TN Như Dung đã vấn an sức khỏe Chư tôn đức trong Ban Trị sự và bày tỏ niềm hoan hỷ khi đón đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về thăm và sách tấn Chư hành giả An cư tại hạ trường.
 

Tại Hạ trường, SC. TN Quảng Tiên đã đại diện Ban Chức sự Hạ trường dâng lời khánh tuế Chư tôn đức và báo cáo công tác tổ chức Hạ trường An cư tại Chùa Long Vân, cũng như tình hình sinh hoat và tu học của Chư hành giả An cư tại Hạ trường.
 

Tiếp theo đó, TT. Thích Huệ Khai – Trưởng Ban Trị sự tỉnh đã có lời sách tấn và khuyên nhủ Chư hành giả An cư: “Ngài đã dạy người xuất gia không nên để vật chất lôi cuốn, điều đó sẽ làm đời sống tâm linh mờ dần, vật chất sẽ không bao giờ thiếu đối với người không có tham vọng, các hàng chúng tu phải nên thực tập pháp này để được quả vị vô tham , khi đó tâm chân như khởi lên, tướng giải thoát thanh tịnh sinh ra, sẽ được trời người cung kính cúng dường. Dù trong hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi, người xuất gia cũng nên định hướng thật rõ ràng, nổ lực phấn đấu để đạo đức ngày một đi lên. Đồng thời cũng nên dành nhiều thì giờ thực tập để đạt được cái lý sâu xa, có như vậy thì sau mùa an cư mới đạt được sở đắc để ra làm Phật sự giáo hóa chúng sanh”
 

Cùng với đó, Chư hành giả An cư cũng được lắng nghe những lời sách tấn, khuyên nhủ của NT. TN Huệ Hương – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, Thiền chủ Hạ trường Chùa Long Vân.
 

Sau cùng, NT. TN Như Dung đã đáp tạ, cảm niệm công đức của Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, cảm niệm sự quan tâm của quý Ni trưởng trong Ban Chức sự Hạ trường đã quan tâm đến Chư hành giả An cư tại Chùa Long Vân. Đồng thời, sự quang lâm của Quý ngài chính là niềm khích lệ lớn lao nhất đối với hành giả An cư tại Hạ trường, giúp cho hành giả An cư cố gắng tinh tấn nhiều hơn nữa trong sự tu tập của mình.
 

Buổi thăm và sách tấn khép lại trong niềm an lạc và hoan hỷ, sau đó cung thỉnh chư tôn đức chụp hình lưu niệm.

Một số hình ảnh ghi nhận:Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu