Cập nhật lúc 06:53:17 05-07-2023 (GMT+7)

BÌNH DƯƠNG: Cáo phó - HT. Thích Toàn Châu - Viện chủ Pháp Hạnh Tùng Lâm - TP. Dĩ An, Bình Dương - Tân Viên Tịch.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã Thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 30 ngày 17 tháng 5 năm Quý Mão (04/7/ 2023) tại Pháp Hạnh Tùng Lâm, 73 Đào Sư Tích, Kp. Nội Hóa 1, P. Bình An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trụ thế: 83 xuân thu, Hạ lạp: 58 năm

CÁO PHÓ
 

 
Môn phái Tổ đình Tây Thiên
và Môn đồ Pháp Hạnh Tùng Lâm
thành kính báo tin:
Hòa thượng THÍCH TOÀN CHÂU
Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã Thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 30 ngày 17 tháng 5 năm Quý Mão (04/7/ 2023) tại Pháp Hạnh Tùng Lâm, 73 Đào Sư Tích, Kp. Nội Hóa 1, P. Bình An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Trụ thế: 83 xuân thu
Hạ lạp: 58 năm
- Lễ nhập Kim Quan được cử hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 18 tháng 5 năm Quý Mão (05/7/2023). Kim Quan được tôn trí tại Pháp Hạnh Tùng Lâm, TP. Dĩ An, Bình Dương.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 17 giờ 00, ngày 18 tháng 05 năm Quý Mão (05/7/2023) đến hết ngày 23 tháng 5 năm Quý Mão (10/7/2023).

- Lễ Truy điệu được cử hành vào lúc 06 giờ 30, ngày 24 tháng 5 năm Quý Mão (11/7/2023), Sau đó Cung thỉnh Kim Quan cố Hòa thượng trà tỳ vào lúc 09 giờ 00, ngày 24 tháng 5 năm Quý Mão (11/7/2023) tại Công viên Nghĩa trang Sala Garden, Long Thành, Đồng Nai.
 
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
Kính cáo phó.

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu