Cập nhật lúc 14:53:55 23-06-2023 (GMT+7)

Đồng Nai: Chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Tổ chức, Ban Chức sự Trường hạ GHPGVN huyện Xuân Lộc thăm, sách tấn, cúng dường Trường hạ chư Ni

Sáng ngày 23/06/2023 (nhằm ngày 06/05/Quý Mão) chư Tôn đức Tăng Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc đã đến trường hạ Ni, Chùa Bảo Quang, xã Suối Cát để thăm, cúng dường và sách tấn chư Ni hành giả an cư.


Cùng đi trong phái đoàn có HT. Thích Giác Quang - chứng minh BTS GHPGVN huyện, chứng minh Trường hạ kiêm Thiền chủ Trường hạ Tăng; HT. Thích Huệ Nhẫn -  chứng minh BTS GHPGVN huyện, chứng minh Trường hạ kiêm Phó Thiền chủ Trường hạ Tăng; HT. Thích Tâm Minh - Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, chứng minh BTS GHPGVN huyện, chứng minh Trường hạ kiêm Phó Thiền chủ Trường hạ Tăng; TT. Thích Huệ Quang - UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện, Trưởng Ban Tổ chức An cư kiết hạ kiêm Giám luật Trường hạ Tăng; TT. Thích Chánh Huệ - Phó BTS, Trưởng Ban Nghi lễ, Phó Ban Tổ chức An cư kiết hạ kiêm Hóa chủ Trường hạ Tăng; ĐĐ. Thích An Quang - UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chánh Thư Ký BTS GHPGVN huyện kiêm Thủ quỹ Trường hạ Tăng; ĐĐ. Thích Trung Điền - Phó Thư ký, Trưởng Ban TTXH GHPGVN huyện kiêm Quản chúng Trường hạ Tăng và chư Tôn đức Tăng BTS GHPGVN huyện.

Cung kính và hân hoan tiếp đón phái đoàn có NT. Thích nữ Minh Ấn - Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN huyện, Hóa chủ trường hạ Ni; NS. Thích Nữ Trung An - Phó BTS, Thủ quỹ GHPGVN huyện kiêm Thủ quỹ Trường hạ Ni; NS. Thích nữ Huệ Ngọc - Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN huyện và chư Tôn đức Ni hành giả an cư.

Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng quang lâm Đại hùng bảo điện niêm hương đảnh lễ Tam Bảo. TT. Thích Huệ Quang - UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện, Trưởng Ban Tổ chức An cư kiết hạ kiêm Giám luật Trường hạ Tăng thay mặt Ban Trị sự đã có lời vấn an sức khỏe đến quý Tôn đức Ni trong Ban chức sự Trường hạ Ni và chư Tôn đức Ni hành giả an cư. Thượng tọa đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Ni trưởng Hóa chủ Trường hạ Ni trong việc tổ chức An cư kiết hạ suốt nhiều năm.

HT. Thích Giác Quang - chứng minh BTS GHPGVN huyện, chứng minh Trường hạ, Thiền chủ Trường hạ Tăng đã có lời sách tấn đến chư Ni hành giả an cư. Hòa thượng nhấn mạnh: Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, là sinh mạng của người xuất gia, nếu thiếu nó thì Phật pháp sẽ tàn lụi. Vì thế trong 03 tháng An cư kiết hạ chư Ni phải phát tâm dõng mãnh tinh tấn tu tập, hành trì lời Phật dạy và đây cũng là dịp tốt nhất để chư Ni trau dồi giới luật, học hỏi lẫn nhau những điều hay lẽ phải để tiến tu đạo nghiệp, làm tỏ sáng hạnh nguyện cao cả của người Thích tử, góp phần làm cho Phật pháp mãi xương minh.

Thay mặt Ban Chức sự và chư Ni tại Trường hạ, NT. Thích nữ Minh Ấn dâng lên lời tri ân sâu sắc đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng trong đoàn đã dành thời gian quý báu về động viên, khích lệ, sách tấn chư Ni nơi Trường hạ chùa Bảo Quang, đây là nguồn động lực vô cùng to lớn cho chư Ni hành giả an cư nỗ lực, tinh tấn tu tập để trau dồi Giới - Định - Tuệ ngõ hầu báo đáp ân đức sâu dày của Tổ thầy.

Dịp này, TT. Thích Huệ Quang, TT. Thích Chánh Huệ thay mặt chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Tổ chức An cư kiết hạ đã cúng dường phẩm vật và tịnh tài hỗ trợ hành giả an cư an tâm tu học trong 03 tháng. NT. Thích nữ Minh Ấn đã đại diện chư Ni hành giả an cư đón nhận.

Một số hình ảnh ghi nhận:Ban TTTT PG huyện Xuân Lộc: Thích Vạn Đức

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu