Cập nhật lúc 07:41:14 23-02-2021 (GMT+7)

GHPGVN tỉnh Đồng Nai: Công văn v/v tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu

 
GIÁO HỘI PGVN TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ
Số 6/BTS – VP
 
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2021


 
 
Kính gửi:
- Các Ban, Phân ban trực thuộc;
- Trường Trung cấp Phật học tỉnh;
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thảnh phố;
- Các tự viện Phật giáo trong tỉnh.

Thực hiện Công văn số 37/HĐTS-VP1 ngày 20 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tháng lễ hội Xuân Tân Sửu; Công văn số 137/BTG TCHC ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc để nghị phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị các tổ chức tôn giáo trực thuộc, các tự viện Phật giáo trong tình nghiêm túc thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thông tin, tuyên truyền đến Tăng, Ni và Phật tử nhận thức rõ sự nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19. Theo Khuyến cáo của Bộ Y tế thì chủng mới virus xuất hiện trong đợt dịch này có tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% so với các chủng SARS-CoV-2 xuất hiện trước đó tại Việt Nam. Chính vì thế chúng ta không chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ dẫn của ngành Y tế, đặc biệt là chính quyền địa phương.

2. Tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, pháp hội, các khóa lễ, khóa tu tập trung đông người. Nếu có Phật tử và khách tham quan, lễ bái, viếng cảnh chùa thì Trụ trì phải có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc phòng, chống dịch theo đúng quy định.

3. Nếu phát hiện những trường hợp có dấu hiệu bị nhiễm, nguy cơ lây nhiễm cao hoặc tiếp xúc với người bị lây nhiễm theo công bố của Bộ Y tế, chính quyền thì hướng dẫn, khai báo với chính quyền và y tế địa phương để kịp thời cách ly và chăm sóc sức khỏe.

Giao Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh theo dõi, kiểm tra và thường xuyên nhắc nhở các tự viện thực hiện nghiêm theo tinh thần của chính quyền các cấp và Giáo hội tại các văn bản: Công văn số 21/HDTS-VP1 ngày 28/01/2021 và Công văn số 37/HĐTS-VP1 ngày 20/02/2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN; Công văn số 617/BNV-TCCP ngày 09/02/2021 của Bộ Nội vụ; Công văn số 1683/UBND KGVX ngày 18/02/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công văn số 137/BTG TCHC ngày 19/02/2021 của Ban Tôn giáo (đính kèm các văn bản).

Thời gian: cho đến khi có thông báo mới.

Vì sự nghiệp chăm lo sức khỏe cộng đồng, tránh những lây nhiễm của dịch bệnh COVD-19, kính đề nghị các Ban Trị sự cấp huyện, các tự viện trong tỉnh thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.

Trân trọng!
 
Nơi nhận:
Như trên “để thực hiện;
TT. BTS GHPGVN tỉnh;
Ban Dân vận Tỉnh ủy;
UBMTTQVN tỉnh;
Ban Tôn giáo tỉnh;
Phòng PA-02 tỉnh “để biết”;
Lưu: Vp BTS.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Hòa thượng Thích Nhật Quang (đã ký)


 
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu