Cập nhật lúc 08:28:52 07-07-2023 (GMT+7)

NHÀ LỬA VÔ MINH - Buổi chia sẽ Pháp thoại của HT. Thích Thiện Đạo - tại hạ trường Phật giáo huyện Định Quán.

Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy: “Tam giới bất an du như hỏa trạch” nghĩa là: “Ba cõi không an như đang ở trong nhà lửa”. Nhà lửa mà Đức Phật đã ví dụ là nhà lửa của vô minh phiền não, nhà lửa của tham sân si… Nói chung là nhà lửa của các nghiệp bất thiện.


Sáng ngày 02/7/2023 (nhằm ngày 15/5/ Quý Mão), trong công tác Hoằng pháp mùa An cư Kiết hạ PL. 2567, Ban Tổ chức hạ trường huyện Định Quán đã trang nghiêm cung thỉnh HT. Thích Thiện Đạo – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai quang lâm về hạ trường để ban pháp ngữ và sách tấn Chư hành giả an cư tại hạ trường.
Tại buổi giảng, HT. Thích Thiện Đạo đã chia sẽ:
 

“Ba tháng an cư kiết hạ sắp kết thúc, chắc chắn mỗi hành giả đều cảm nhận được sự an lạc trong thân tâm. Sự cảm nhận an lạc trong quá trình tu tập được gọi là Pháp hỷ hay Pháp lạc. Chính sự phát nguyện và sự nỗ lực tinh tấn đã tạo ra một năng lượng rất lớn để thanh lọc và an tịnh thân tâm.
Nếu có hành giả nào không cảm nhận được sự an lạc trong đời sống tu tập thì biết rằng vị đó chưa nỗ lực tinh tấn, chưa hành trì đúng pháp, chưa thấm sâu pháp vị cam lồ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến chúng sanh còn mãi mãi trôi lăn trong biển sanh tử, luôn luôn còn bị bao vây trong màng lưới vô minh phiền não.
Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy: “Tam giới bất an du như hỏa trạch” nghĩa là: “Ba cõi không an như đang ở trong nhà lửa”. Nhà lửa mà Đức Phật đã ví dụ là nhà lửa của vô minh phiền não, nhà lửa của tham sân si… Nói chung là nhà lửa của các nghiệp bất thiện. Do vô minh, hành giả khởi lên các hành nghiệp tham sân si mạn nghi ác kiến, hậu quả là phiền não mỗi lúc một sâu dày, luôn luôn quấy phá làm trở ngại sự tu tập. Sức mạnh của ngọn lửa vô minh có khả năng đốt cháy các thiện pháp, thiêu rụi  tất cả rừng công đức, là chướng nạn rất lớn đối với hành giả đạo giải thoát.
 

Ngày nay, chúng ta đang ở vào thời kỳ cách xa Đức Phật, khó có thuận duyên để lãnh hội Chánh pháp, việc tu tập gặp nhiều chướng duyên như là bệnh giải đãi, bệnh hình thức, bệnh bảo thủ cố chấp, bệnh ưa xu hướng bên ngoài, bệnh ưa đấu tranh mất đoàn kết..v..v..
Những căn bệnh này chính là những ngọn lửa nội kết, được tích tụ bởi tâm thức vô minh, và khi phát khởi hiện hành thì có khả năng làm khô héo các hạt giống lành, trở ngại rất lớn cho con đường giải thoát.
Do bị vô minh chi phối, không nhận chân được các giá trị cao cả của Phật đạo, và cũng do khuynh hướng hưởng thụ vật chất, tham cầu lợi dưỡng quá nhiều đã làm mờ con mắt trí, đã đẩy hành giả càng lúc càng cách xa con đường giải thoát của Phật đạo.
Chừng nào hành giả chưa thoát khỏi mạng lưới vô minh thì chừng đó ngọn lửa phiền não vẫn còn thiêu đốt, hủy hiệt tất cả mọi công đức tu tập, và chúng sanh mãi mãi bị giam trong nhà lửa vô minh ác nghiệp. Hành giả cẩn thận, chớ lẫn lộn giữa hạt giống vô minh và hạt giống trí tuệ giải thoát.
Hãy nguyện cầu ánh sáng trí tuệ chiếu phá hết vô minh hắc ám.
Hãy nguyện cầu nước từ bi cam lộ làm mát dịu ngọn lửa ác nghiệp phiền não.
Cầu chúc đại chúng một tuổi hạ vô lượng cát tường, vô biên pháp lạc.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.”

Kết thúc buổi pháp thoại, Chư hành giả đã khởi niềm hoan hỷ khi được đón nhận những lời vàng ngọc từ Hòa thượng Chứng minh và khánh chúc Hòa thượng pháp thể khương an, tuệ đăng thường chiếu.

Ban TTTT PG huyện Định Quán


 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu