Cập nhật lúc 12:47:24 08-10-2017 (GMT+7)

NỘI QUY ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA - 2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Đồng Nai, ngày 07 tháng 08 năm 2017

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

            TỈNH ĐỒNG NAI

                BAN TRỊ SỰ

 

 

NỘI QUY
ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA - 2017

 

Cung kính nghe rằng: Người phát tâm cầu thọ Giới pháp, nên phải biết Giới pháp là tối quan trọng, không chỉ có đức Phật khuyên dạy giữ gìn và tôn trọng, mà ba đời chư Phật cũng đều dạy như vậy. Cho nên, đức Thích-ca-mâu-ni khi nhập vô dư Niết-bàn, đã di giáo lại rằng: “Sau khi ta diệt độ, trong đời Tượng pháp phải tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa. Người năng kính giữ Ba-la-đề-mộc-xoa là bậc Đại sĩ trong tứ chúng, cũng không khác gì ta còn tại thế vậy.”

 

Nay, chư Giới tử phát tâm cầu thọ Giới pháp, điều trước tiên phải làm là tuân thủ nội quy phép tắc Giới đàn, thúc liễm thân tâm, trau giồi phẩm hạnh, tạo đại nhân duyên để đăng Đàn cầu thọ Giới pháp. Mong Đại chúng liễu tri, hành trì, nghiêm thủ những quy định sau:

 

 1. Giới tử vân tập Giới đàn đúng ngày giờ quy định.
 2. Sau khi đến Giới đàn, Giới tử phải báo danh, nhận phù hiệu và luôn đeo phù hiệu trong thời gian ở tại Giới đàn, đến chỗ an đơn theo quy định của Ban tổ chức.
 3. Trong suốt thời gian thọ giới, Giới tử tuyệt đối không được ra khỏi Giới trường, trừ trường hợp có lý do đặc biệt và được Ban tổ chức cho phép. Không tiếp chuyện với Tăng, Ni và Phật tử, kể cả người thân.
 4. Lễ phục Giới tử thọ Tỳ-kheo: hậu vàng; Giới tử thọ Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni: hậu lam. Lễ phục Giới tử Khất sĩ, Giới tử Nam tông: theo
  truyền thống. Giới tử thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni: đem đủ ba y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước, và man y. Thọ Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni: đem theo man y, áo tràng lam, đãy lọc nước (hành lý cá nhân Giới tử tự giữ lấy).
 5. Giới tử không được mang theo và sử dụng bất cứ một đồ dùng điện tử nào (máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, máy nghe nhạc…). Nếu có,
  Ban Tổ chức sẽ quản lý trong suốt thời gian thọ giới tại Giới đàn.
 6. Giới tử trong khi thi cử phải chân thật hết lòng, không nên khởi niệm không chân thật và những hành vi sai trái phẩm hạnh người xuất gia.
 7. Giới tử siêng năng tham gia tất cả thời khóa tu học trong Giới đàn. Khi nghe thông báo, theo sự hướng dẫn của Quản giới tử, Giới tử trang nghiêm pháp phục tuần tự theo hàng đi từ liêu phòng đến nơi hành lễ. Không được bê trễ lười biếng, đang giữa thời khóa không được tự tiện bỏ xuống.
 8. Giới tử không ăn phi thời, ăn uống phải đúng nơi quy định, không được đem thức ăn lên liêu phòng.
 9. Giới tử tuyệt đối không được hút thuốc, uống những loại nước giải khát có cồn rượu, chất kích thích.
 10. Giới tử ngủ nghỉ phải đúng chỗ, đúng thời khóa của Ban Tổ chức đã quy định.
 11. Giới tử khi ra khỏi liêu phòng phải mặc áo dài, không được mặc thường phục (trừ khi chấp tác, đăng xí, tắm giặt).
 12. Giới tử tuyệt đối giữ chánh niệm, không bàn chuyện thế sự, đi đứng nằm ngồi đúng phép, không được làm ồn ào nhiễu động Đại chúng.
 13. Giới tử phải bảo vệ tài sản của Đàn giới và giữ gìn vệ sinh chung. Giới tử phải làm tròn các công việc của mình đã được Ban Tổ chức phân công.
 14. Giới tử phải tuân thủ sự hướng dẫn và dạy bảo của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, Ban Dẫn thỉnh, Ban Quản giới tử.
 15. Khi có điều bất hòa, Giới tử phải trình bạch cho Ban Quản giới tử để giải quyết, không được tự mình lớn tiếng tranh cãi và có những hành động thô thiển.

 

Các giới tử Tăng Ni nào phạm một trong những điều quy định trên bản nội quy này:

+ Lần thứ nhất: Được kiểm điểm xây dựng riêng.

+ Lần thứ nhì: Được kiểm điểm xây dựng trước Ban Tổ chức và Ban Quản
giới tử.

+ Lần thứ ba: Sẽ mời ra khỏi Giới trường, không được thọ giới.

 

Vì trang nghiêm và thanh tịnh Giới đàn, vì đắc giới và thể nhập Đại tăng, chư Giới tử tuyệt đối tuân thủ nghiêm chỉnh bản nội quy này. Nếu có những hành vi, lời nói gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Giới đàn, Ban Tổ chức sẽ có văn thư phát hoàn cho Bổn sư, Y Chỉ sư và Ban Trị sự Phật giáo nơi Giới tử thường trú.

Vì tinh thần và ý nghĩa của Đàn giới, vì lòng khát ngưỡng cần cầu giới pháp, để tấn đạo nghiêm thân, làm chánh nhân cho sự giải thoát, trang nghiêm ngôi Tam bảo, lợi ích tự thân và xã hội, tất cả giới tử Tăng Ni cần thực hiện nghiêm túc một cách tự nguyện những điều quy định trong bản nội quy này.

 

Hình ảnh thu được:

 

 

BAN TỔ CHỨC

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu