Cập nhật lúc 20:53:56 02-07-2019 (GMT+7)

TP. HCM: Chùa Hồng Trung Sơn cúng dường Trường hạ tổ đình Ngọc Phương

Sáng ngày 01/7/2019 (nhằm 29/5 Kỷ Hợi), hội đủ duyên lành nơi Tổ đình Hệ phái, dưới sự hướng dẫn của NS. Hằng Liên – Trụ trì chùa Hồng Trung Sơn, Ni chúng tại bổn tự và chư Thiện nam Tín nữ Phật tử trở về Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương, trước là kính thăm quý NT, NS, sau là cúng dường Trường hạ và sớt bát cúng dường trai phạn.

“Thuở xưa chánh pháp Phật truyền

Chư Tăng ba tháng tinh chuyên tu hành

An cư giới định huệ sanh

Xứng danh ruộng phước chúng sanh hưởng nhờ”

Sau những tháng ngày rong ruổi, du phương hoằng hóa khắp mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, từ lớp giáo lý căn bản đến lớp thiền chuyên sâu – truyền thống, nơi nào chúng sanh cần quý Ngài đến, Phật pháp cần quý Ngài đi, không kể gian lao, không từ khó nhọc, với tâm nguyện cống hiến và phục vụ theo lời di huấn cố Ni trưởng Đệ nhất :

“Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương”Theo lời dạy đó, quý Ngài đã hoàn thành sứ mệnh, hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Giờ đến mùa An cư Kiết hạ là lúc quý Ngài dành thời gian cho bản thân mình, học tập, chuyên tu, trau dồi giới định tuệ, để nâng cao giá trị tri thức và đạo đức của mình, từ đó nối đuốc tuệ đăng theo bước chân Tổ Thầy, ban truyền chánh pháp, trổ hoa ưu đàm, Khất sĩ du phương, lấy chúng sanh làm trung tâm, thực hiện tôn chỉ và hoài bão của Đức Phật, đem an lành hạnh phúc cho nhân loại. Đó là ý nghĩa mùa An cư mà chư Tôn đức Tăng Ni trong cả nước nói chung và Ni giới Hệ phái  Khất sĩ nói riêng đều thực hành.Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, đối trước Tam bảo Quý NT, NS chứng minh cho hàng Phật tử nguyện hương và dâng lời tác bạch cúng dường. Phật tử Thu Hằng đại diện cho toàn thể chư huynh đệ đồng đạo dâng lời tác bạch: “Kính bạch chư Tôn đức, chúng con ý thức bổn phận của người cư sĩ, hộ trì Tam bảo và cũng là cơ hội cho chúng con nương vào ruộng phước tốt, để gieo hạt thiện lành, trổ hoa giải thoát. Vì vậy hôm nay hàng Phật tử chùa Hồng Trung Sơn chúng con phủ phục trước hình ảnh của quý Ngài, thiết lễ trai duyên cúng dường lên chư Tôn đức, ngưỡng mong quý Ngài thùy từ chứng minh và ai mẫn nạp thọ cho hàng Phật tử chúng con được thập phần công đức”.Sau phần nghi thức tác bạch, quý Phật tử cùng hòa âm tụng kinh cúng dường Tam bảo:

“Kính lạy Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo,

Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường.

Của này vốn của thiện lương,

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành

Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng,

Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh.

Nguyện cầu cho cả chúng sinh,

Cùng là quyến thuộc gia đình chúng con.

Kẻ hiện tại vẹn tròn quả phước,

Người thác rồi lại được siêu sinh.

Ngưỡng nhờ Phật Pháp oai linh,

Ơn dày Tam Bảo phước lành ban ra.

Quý NT, NS, đồng nhất tâm chú nguyện cho hàng Phật tử  ân triêm công đức:

“ Nước sông ra biển biển đầy,

Của người bố thí sánh tày nước sông.

Cầu xin kết quả thành công,

Đến người quá vãng phước hòng siêu sanh.

Cầu xin quả tốt nguyện lành,

Kịp thời thí chủ viên thành đắc thâu.

Cầu xin ý tốt nguyện cao,

Đến cho thí chủ xét sâu nghiệm tường.

Như trăng rạng ánh tròn gương,

Bằng không thì cũng sánh dường Ma Ni.

Chói ngời linh diệu huyền vi,

Bao nhiêu nguyện ước một khi viên thành.

Cầu xin cho thí chủ,

Xa lánh việc chẳng may.

Cầu xin cho thí chủ,

Diệt trừ các bệnh tai.

Cầu xin cho thí chủ,

Trường thọ an vui hoài

Cầu cho kẻ tôn thờ Tam Bảo

Nhứt là tôn trưởng lão cao tăng.

Phước duyên thí chủ được phần,

Sống lâu vui vẻ an bằng đẹp xinh.

Tiếp theo NT. Chiêu Liên – Giáo phẩm chứng minh Hệ phái đại diện cho quý NT trong Ban Chức sự Trường hạ ban lời đạo từ chứng minh, tán thán công đức của NS. Hằng Liên –Trụ trì cũng như chư Ni, cùng toàn thể chư Thiện nam, Tín nữ hiện diện. NT chia sẻ: “Tôi chẳng biết nói chi cho xứng đáng tấm lòng cao quý của NS, chỉ biết cầu ơn trên Tam bảo chứng minh, xin Tổ thầy ban ân gia hộ cho NS được sức khỏe, tuệ trí luôn được phát sanh, hướng dẫn chư Ni cùng hướng về bến giác giải thoát. Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý Phật tử thân tâm an lạc, trí tuệ  được phát sanh và đem phước báu làm được hướng đến cháu con mai hậu, cũng như pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo”.Cuối lời NT dạy NS. Tín Liên – Giảng sư Hệ phái có thời pháp thoại đến quý Phật tử trong buổi cúng dường trường hạ hôm nay. Kết thúc chương trình cúng dường Trường hạ tại Tổ đình Ngọc Phương trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu