Cập nhật lúc 17:44:00 18-08-2023 (GMT+7)

Xuân Lộc: Chư Tăng Ni Bố-tát tụng giới kỳ cuối cùng mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Sáng ngày 16/08/2023 (nhằm ngày 01/07/Quý Mão) tại Trường hạ Tăng - Chùa Linh Phú (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) chư Tôn đức giáo phẩm Ban chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện, các ban chuyên môn, chư Tôn đức Tăng Ni trong huyện đã vân tập Bố-tát, tụng giới.Chư tôn đức giáo phẩm Ban chứng minh, chư tôn đức Ban Trị sự cùng chư hành giả an cư đã đảnh lễ lịch đại Tổ Sư tại Tổ đường, sau đó tuần tự trang nghiêm tại chánh điện thực hiện nghi thức Bố-tát.

Tại chánh điện chùa Linh Phú, chư tôn giáo phẩm Ban chứng minh, Ban chức sự niêm hương bạch Phật; toàn thể đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện nghi thức Yết-ma. Sau đó chư Tăng đồng tụng giới Tỳ-kheo tại chánh điện, chư Ni đồng tụng Giới Tỳ-kheo Ni tại Khách đường.

Theo truyền thống của Phật giáo huyện Xuân Lộc, trong mùa An cư kiết hạ hàng tháng, chư Tăng Ni Bố-tát, tụng giới chung hai kỳ vào sáng mùng 01 và Rằm Âm lịch.Đây là kỳ Bố-tát cuối cùng của chư Tăng Ni trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Sau lễ Bố-tát Thượng tọa Thích Chánh Huệ - Sám chủ đàn tràng cùng chư Tôn đức trong Ban kinh sư quang lâm chánh điện tác lễ Cúng ngọ Phật và truy tiến quá cố chư vị Hương linh. Sau đó là nghi thức quá đường và đại chúng thọ trai trong niềm hoan hỷ.

Một số hình ảnh ghi nhận:
Ban TTTT PG huyện Xuân Lộc -  Thích Vạn Đức

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu