Cập nhật lúc 15:04:13 13-10-2023 (GMT+7)

Xuân Lộc: Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ Bố-tát, tụng giới tập trung

Sáng ngày 13/10/2023 (nhằm ngày 29/08/Quý Mão), tại chùa Bảo Quang (xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ Bố-tát, tụng giới cho chư Ni toàn tỉnh Đồng Nai.


Tham dự buổi gặp mặt Bố-tát có Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh, Ni trưởng Thích nữ Như Thuận, Ni trưởng Thích nữ Như Chánh - đồng Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Huệ, Ni trưởng Thích nữ Hiếu Liên – đồng cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; NT. Thích nữ Minh Ấn - Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN huyện Xuân Lộc, trụ trì chùa Bảo Quang; Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Phó Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, cùng toàn thể chư Tôn đức Ni Phân Ban Ni giới Phật giáo tỉnh, các Phân ban Ni giới của TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh và 09 huyện trong toàn tỉnh và gần 400 chư Ni trong toàn tỉnh đồng vân tập về tham dự Bố-tát, tụng giới.

Tại buổi lễ Bố-tát, Ni trưởng Thích nữ Như Dung đã có lời bạch cùng chư vị Ni trưởng Chứng minh và cố vấn của Phân ban và toàn thể Ni chúng rằng việc tổ chức lễ Bố-tát chung của chư Ni trong tỉnh là một Phật sự quan trọng mà Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh định hướng từ lâu. Với một mục đích duy trì giới luật, tăng trưởng căn lành để tu học, hoạt động Phật sự của chư Ni tại Phân ban và các tự viện. Bên cạnh đó là cơ hội để chư Ni Phân ban của các huyện và thành phố trong toàn tỉnh được gặp gỡ nhau để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm Phật sự, kinh nghiệm quản lý các Phân ban và đặc biệt chính là sự gắn kết giữa Phân ban Ni giới tỉnh và Phân ban Ni giới các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Ni trưởng Thích nữ Như Dung đã tán thán công đức của Phân ban Ni giới GHPGVN huyện Xuân Lộc đã đăng cai để thỉnh chư Ni toàn tỉnh về Bố-tát lần thứ 3 trong kỳ tháng 8 này. Ni Trưởng đã xúc động trước tinh thần hòa hợp của chư Ni Phật giáo huyện Xuân Lộc và đặc biệt là ngôi chùa Bảo Quang tuy đơn sơ nhưng toát nên một năng lượng tu tập của chư Ni dưới ân dức của Ni trưởng Thích nữ Minh Ấn - Chứng minh Phân ban Ni giới huyện, trụ trì chùa Bảo Quang.

Ni sư Thích nữ Quảng Tiên – Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh đã tác bạch thông kiểm số chúng chư Ni đã trang nghiêm cử hành nghi thức Yết-ma, Bố-tát. Ni trưởng Thích nữ Như Dung đã thay mặt toàn thể chư Tôn đức Ni thuyết giới Tỳ-kheo Ni giới và Phạm võng Bồ-tát giới.
Ni trưởng Thích nữ Như Đức đã ban đạo từ đến toàn thể chư Ni bằng sự tán thán Phật sự Bố-tát, tụng giới tập trung là việc làm vô cùng ý nghĩa mà Phân ban Ni giới đã làm được. Ni trưởng cũng nhắc nhở về pháp Bố-tát và tụng giới là truyền thống sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, là cơ hội để chư Tôn đức ôn lại các giới luật do Phật chế định. Qua các kỳ Bố tát, chư Ni sẽ được nuôi dưỡng bởi các giới pháp, ba nghiệp được thanh tịnh, đạo tâm được tăng trưởng. Cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong đó có cả Ni giới trên tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Tại buổi Bố-tát Chư Ni Phân ban Ni giới GHPGVN huyện Xuân Lộc phát tâm cúng dường Trai Tăng cho gần 400 chư Ni tham dự lễ Bố-tát.
Được biết Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai sẽ luân phiên tổ chức Bố-tát tại các huyện, thành phố trong toàn tỉnh vào ngày 29 âm lịch hàng tháng.
Một số hình ảnh ghi nhận:          
 Thích Vạn Đức
Ban TTTT PG huyện Xuân Lộc

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu