Cập nhật lúc 15:21:19 08-06-2016 (GMT+7)

BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc cùng BTS PG tỉnh Đồng Nai họp chốt lại nhân sự BTS huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng ngày 31/05/2016 Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai làm việc với BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc về việc chốt lại nhân sự BTS cho nhiệm kỳ mới năm 2016 – 2021.

Chủ trì cuộc họp là HT. Thích Minh Chánh – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội; HT. Thích Giác Quang – Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Bửu Chánh – Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ sanh – Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Trí – Phó BTTTT GHPGVN tỉnh; SC. Thích nữ Diệu Trí – Phó văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc gồm 21 thành viên,TT. Thích Thiện Hoằng – Trưởng BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; HT. Thích Thiện Cảnh – Phó trưởng Ban Thường trực GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Huệ Quang – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN huyện; NT. Thích nữ Minh Ấn – Phó BTS, Trưởng Phân ban đặc trách Ni giới GHPGVN huyện.

Trãi qua nhiều lần họp, với nhiều ý kiến đóng góp,lần này BTS GHPGVN tỉnh và BTS GHPGVN huyện đã nhất trí với danh sách 3 vị chứng minh là: HT. Thích Giác Quang, TT. Thích Thiện Hoằng, HT. Thích Thiện Cảnh; Cố vấn là TT. Thích Như Thanh.

Thường trực BTS 11 vị gồm có: TT. Thích Tâm Minh – Trưởng BTS kiêm trưởng ban Tăng sự; ĐĐ. Thích Huệ Quang – Phó ban Thường trực kiêm trưởng Ban Kiểm soát; ĐĐ. Thích Chánh Huệ - Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ; ĐĐ. Thích Quảng Vinh – Chánh Thư ký; ĐĐ. Thích Huệ Trường – Phó Thư ký 1 kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; ĐĐ. Thích Trung Điền – Phó Thư ký 2 kiêm Trưởng Ban Từ thiện; SC. Thích nữ Trung An – Phó Ban kiêm Ủy viên Thủ quỹ; ĐĐ. Thích Minh Độ - Trưởng ban Pháp chế; ĐĐ. Thích Minh Pháp – Trưởng ban Kinh tế tài chánh; ĐĐ. Thích Quảng Viên – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Sc. Thích nữ Liên Trang – Trưởng ban Thông tin truyền thông.

Ủy viên Ban Trị sự: TT. Thích Thiện Đồng – Trưởng ban Phật giáo quốc tế; ĐĐ. Thích An Quang – Trưởng ban Văn Hóa; ĐĐ. Thích Lệ Ngộ - Ủy viên; SC. Thích nữ Như Anh - Ủy viên; SC Thích nữ Trung Từ - Ủy viên; SC. Thích nữ Liên Việt - Ủy viên; SC. Thích nữ Huệ Hạnh (chùa Xuân Thành) Ủy viên; SC. Thích nữ Hậu Liên - Ủy viên; Sc. Thích nữ Huệ Hạnh (chùa Linh Nhã) Ủy viên; SC. Thích nữ Huệ Ngọc - Ủy viên.

Ủy viên dự khuyết: ĐĐ. Thích Giác Ngự, SC. Thích nữ Nhật Huy, ĐĐ. Thích Lệ Đạt, ĐĐ. Thích Quảng Tánh.

Được biết, ngày mùng 6/05/Bính Thân tới đây sẽ có buổi họp mở rộng và ngày 27,28/ 05 ÂLnăm Bính Thân sẽ tổ chức Đại hội.

BTTTT GHPGVN Huyện Xuân Lộc

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu