Cập nhật lúc 13:30:10 08-10-2017 (GMT+7)

THẬP SƯ NI ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA - 2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 07 tháng 08 năm 2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

             TỈNH ĐỒNG NAI

                BAN TRỊ SỰ

 

THẬP SƯ NI

ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA - 2017

 

Chứng minh:                                            

 • Thích Minh Chánh - Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN
 • Thích Nhật Quang - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai
 • Thích Nữ Tịnh Hạnh - Chứng Minh Phân Ban Ni Giới thuộc Ban Tăng sự TW
 • Thích Nữ Tịnh Nguyện - Trưởng Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự TW
 • Thích Nữ Như Đức - Chùa Dược Sư
 • Thích Nữ Chiêu Liên - TX Ngọc Khánh

 

 1. ĐÀN TRUYỀN GIỚI TỲ-KHEO NI
 • Đàn đầu Hòa thượng Ni: Thích Nữ Như Châu - chùa Huê Lâm
 • Yết-ma A-xà-lê: Thích Nữ Như Tịnh - TV Linh Chiếu
 • Giáo thọ A-xà-lê: Thích Nữ Như Đức - TV Viên Chiếu
 1.                               Thích Nữ Như Hạnh - chùa Long Hoa
 • Thất vị tôn chứng:
 1. Đệ nhất tôn chứng: Thích Nữ Diệu Chánh - chùa Long Khánh
 2. Đệ nhị tôn chứng: Thích Nữ Hiếu Liên - TX Ngọc Long
 3. Đệ tam tôn chứng: Thích Nữ Tấn Liên - TX Ngọc Phước
 4. Đệ tứ tôn chứng: Thích Nữ Như Niệm - chùa Long Hoa
 5. Đệ ngũ tôn chứng: Thích Nữ Xuân Liên - TX Ngọc Tuệ
 6. Đệ lục tôn chứng: Thích Nữ Như Hiền - chùa Phước Thanh
 7. Đệ thất tôn chứng: Thích Nữ Như Định - chùa Bửu Phước

 

 • Điển lễ, dẫn thỉnh:
 1. NS. Thích Nữ Như Dung - Chùa Long Vân, Biên Hòa.
 2. NS. Thích Nữ Quảng Tiên - Chùa Long Vân, Biên Hòa.
 3. SC. Thích Nữ Huệ Hiền - TV Linh Chiếu.
 4. SC. Thích Nữ Liên Dương – Chùa Long Vân.

 

 1. ĐÀN TRUYỀN GIỚI THỨC-XOA-MA-NA
 • Đàn đầu Hòa thượng Ni: Thích Nữ Huệ Giác - Quan Âm tu viện
 • Yết-ma A-xà-lê: Thích Nữ Như Bửu - chùa Kiều Đàm
 • Giáo thọ A-xà-lê: Thích Nữ Như Hạnh - chùa Long Hoa
 1.                              Thích Nữ Xuân Liên - TX Ngọc Tuệ
 • Thất vị tôn chứng:
 1. Đệ nhất tôn chứng: Thích Nữ An Diệu - Chùa Long Giao
 2. Đệ nhị tôn chứng: Thích Nữ Hạnh Phước - TV Viên Chiếu
 3. Đệ tam tôn chứng: Thích Nữ Thuần Ẩn - TV Viên Chiếu
 4. Đệ tứ tôn chứng: Thích Nữ Như Dung - Chùa Long Vân 
 5. Đệ ngũ tôn chứng: Thích Nữ Như Nhàn - Chùa Giác Minh
 6. Đệ lục tôn chứng: Thích Nữ Kim Sơn - Quan Âm Tu Viện
 7. Đệ thất tôn chứng: Thích Nữ Lan Nhã - Chùa Tam Thiện

 

 • Điển lễ, dẫn thỉnh:
 1. NS. Thích Nữ Như Dung - Chùa Long Vân, Biên Hòa.
 2. NS. Thích Nữ Quảng Tiên - Chùa Long Vân, Biên Hòa.
 3. SC. Thích Nữ Huệ Hiền - TV Linh Chiếu.
 4. SC. Thích Nữ Liên Dương – Chùa Long Vân.

 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu