Cập nhật lúc 1431055947 (GMT+7)

Thông báo về việc Đại lễ Phật Đản PL. 2559 - DL. 2015 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỈNH ĐỒNG NAI                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            BAN TRỊ SỰ                                           --------------------------------------------

          ----------------------                        

  Số : 167/TB/BTS-PGT                                          Đồng Nai, ngày 5 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc Đại lễ Phật Đản PL. 2559 – DL. 2015 tại Tỉnh Đồng Nai

-----------

 

                               Kính gởi:   - Quý Ban ngành, Trường Lớp thuộc tỉnh;

                                                  - Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị, Thành.

                                            

 

     Căn cứ Thông bạch số 050/TB/HĐTS, ngày 26/03/2015 của Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam v/v hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật Đản PL. 2559 – DL. 2015.

   Căn cứ chương trình họat động Phật sự 6 tháng đầu năm 2015 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, được nhất trí thông qua tại hội nghị tổng kết công tác Phật sự ngày 21/01/2015.

   Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật Đản PL. 2559 – DL. 2015 nội dung như sau :

 

I . CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

A . BAN TỔ CHỨC:

  1. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh tổ chức đại lễ Phật Đản PL. 2559 – DL. 2015 do Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức.
  2. Các Ban Trị sự Phật giáo 11 huyện, thị, thành do Trưởng ban Trị sự làm Trưởng ban Tổ chức.
  3. Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh sẽ có tờ trình về Đại lễ Phật Đản đăng ký với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tại các huyện, thị, thành quý Ban Trị sự lên kế hoạch đăng ký Ủy ban Nhân dân cùng cấp để được hỗ trợ trong việc tổ chức. Các Chùa, Thiền viện, Tu viện, Tịnh xá nếu có tổ chức đại lễ Phật Đản thì trình báo với Ủy ban Nhân dân Phường, Xã, Thị trấn sở tại để được giúp đỡ.

B . THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:          

. Thời gian tổ chức đại lễ Phật Đản chính thức: 6giờ sáng ngày Rằm (15) tháng Tư, năm Ất Mùi (nhằm 01/6/2015).

. Địa điểm : Trụ sở Ban Trị sự, xã Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa.

Quý Ban Trị sự các huyện, thị, thành tổ chức vào thời gian khác trong tuần lễ Phật Đản, không trùng vào thời gian tổ chức tại Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh - Ban Trị sự Phật giáo Thị xã Long Khánh tổ chức vào ngày 15/04 theo thông lệ. Tuy nhiên, Ban Trị sự Thị xã Long Khánh phải cử đại diện hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử về dự lễ tại lễ đài Ban Trị sự tỉnh.

 

II . NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2559:

     Trong ngày đại lễ Phật Đản các văn kiện và biểu ngữ được sử dụng thống nhất trong đại lễ như sau:

a/. Văn kiện:

  • Thông điệp Phật Đản PL. 2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
  • Diễn văn đại lễ Phật Đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
  • Bài giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương về “Ý Nghĩa Phật Đản” .

b/. Các biểu ngữ:

       1/. Biểu ngữ chính:

                 Kính Mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2559

       2/. Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

       3/. Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật.

 

III . HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:

1/. Triển khai phổ biến các văn kiện liên quan đại lễ Phật Đản do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hành.

2/. Ban Hoằng pháp phổ biến tinh thần, nội dung các họat động Phật Đản PL. 2559 trong các bài giảng trong giới Tăng Ni, đồng bào Phật tử.

3/. Thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, treo biểu ngữ, cờ, pano, phướn, lồng đèn… tại các lễ đài, đường phố Huyện, Thị, các tự viện và tại tư gia…Các tuyến đường nơi có tổ chức lễ, hoặc những nơi có tín đồ Phật tử cư trú.

4/. Lễ đài của các Ban Trị sự Phật giáo đị̣a phương được tổ chức tại Văn phòng Ban Trị sự, hoặc ở một địa điểm thuận tiện.

5/. Từ ngày mùng 8/4 âm lịch đến 14/4 âm lịch, các Ban Trị sự Phật giáo địa phương tổ chức mừng Đại lễ Phật Đản vào các ngày thuận tiện. Đến 6 giờ sáng 15/4 âm lịch (01/6/2015) hướng dẫn chư Tăng Ni, Phật tử về tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh tham dự đại lễ Phật Đản cấp tỉnh.

6/. Năm nay, do công sức dồn vào Đại Giới đàn Thiện Khải nên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh không có diễu hành xe hoa. Tuy nhiên, tại các Ban Trị sự huyện, thị, thành nơi nào có tổ chức diễu hành xe hoa thì đăng ký với cơ quan chức năng cùng cấp.

7/. Các hình thức tổ chức từ mục 1 đến mục 6, phục vụ cho đại lễ Phật Đản PL. 2559 đều phải lên kế họach trình báo đăng ký với UBND, UBMTTQ, Phòng Nội vụ, Công An cùng cấp để được sự nhất trí và hổ trợ trong tổ chức .

       8/. Ngoài ra phái đoàn Ban Trị sự sẽ thăm viếng :

           * Viếng tháp Tổ sư Nguyên Thiều – Siêu Bạch, tại Tổ Đình Kim Cang.

           * Viếng tháp Hòa thượng Phó Pháp Chủ, tại Tổ Đình Long Thiền.

           * Viếng tháp Hòa thượng Thích Thiện Khải, tại chùa Thanh Lương.

           * Viếng tháp Hòa thượng Thích Diệu Tâm, tại chùa Phi Lai.

           * Viếng tháp Hòa thượng Thích Huệ Hiền tại Tổ đ́nh Long Thiền.

9/. Mừng đại lễ Phật đản PL. 2559, chư Tăng Ni, Phật tử không quên các giới đồng bào lao động nghèo, các cụ già neo đơn tại các cơ sở nuôi người già, trại khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam/dioxin, gia đình thương binh liệt sĩ , Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình Phật tử đã hy sinh cho Đạo pháp và Dân tộc. Đề nghị quý Ban Từ thiện Xã hội tỉnh – Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành chư Tăng Ni và đồng bào Phật tử tổ chức thăm viếng, ủy lạo, tặng quà, nêu cao tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật .

 

IV . TUẦN LỄ PHẬT ĐẢN PL 2559:

       1 . NGÀY MÙNG 8/4 ÂL (25/5/2015)

           * Các Tự Viện, Tịnh xá tổ chức lễ tắm Phật - Khai kinh cầu quốc thới dân an, thiên hạ thái bình, vạn gia an cư lạc nghiệp.

           * Tổ chức các đêm Văn nghệ, chiếu phim, thi hái hoa Giáo lý nội dung hướng về ngày đại lễ Phật Đản – Hướng dẫn Phật tử tụng kinh niệm Phật.

       2 . NGÀY MÙNG 9,10,11,12/4 ÂL (26,27,28,29/5/2015)

           * Ban Hoằng pháp cử giảng sư thường xuyên đến các địa phương thuyết giảng về những hoạt động của tổ chức ngày đại lễ Phật Đản PL. 2558 .

       3 . NGÀY 13/4 ÂL (30/5/2015) :

           * Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh hướng dẫn chư Tăng Ni, Phật tử các Tự Viện viếng nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai – Các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành viếng nghĩa trang Liệt sĩ tại địa phương.

       4 . NGÀY 14/4 ÂL 31/5/2015) :

             * Tại các Ban Trị sự các huyện, thị, thành nơi nào có tổ chức diễu hành xe hoa thì đăng ký với Phòng Văn Hóa Thông Tin và Chính quyền cùng cấp

 

       5 . NGÀY 15/4 ÂL (01/6/2015) :

- Đúng 4 giờ sáng các Tự Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trong tỉnh cử hành 3 hồi chuông trống bát nhã rước lễ Phật Đản sanh .

- 6 giờ00, chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành các Tự Viện, chư Tăng Ni, các Đạo tràng Phật tử và Gia đình Phật tử tập trung tại lễ đài chính của Tỉnh .

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2559:

- 6 giờ 30, chính thức cử hành lễ Phật Đản :

1 . Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, chương trình hành lễ.

2 . Cử Quốc ca và Đạo ca.

3 . Một phút mặc niệm.

4 . Tuyên bố khai mạc.

5 . Cử hành chuông trống Bát nhã.

  1. Tuyên đọc Thông điệp Phật Đản PL. 2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN (do Hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN tuyên đọc, tại các huyện do đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đến dự tuyên đọc).

7 . Diễn văn đại lễ Phật Đản PL. 2559 do Trưởng BTS tuyên đọc, tại các địa phương do Trưởng ban Trị sự tuyên đọc.

8 . Phát biểu của đại diện Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh

9 . Cử hành nghi lễ cúng dường Phật Đản:

                       - Chuông trống Bát nhã.

                       - Niệm hương.

                       - Toàn thể Đạo tràng nhập từ bi quán.

                      - Nghi thức dâng hoa.

                       - Nghi thức tụng niệm (Nam tông,Bắc tông).

                        - Hồi hướng công đức.

                       - Thả bồ câu và bong bóng hoa (nếu có).

  1. Ban Tổ chức cảm tạ và tuyên bố kết thúc buổi lễ.

           Buổi trưa, chiều hoặc buổi tối ngày 15 tháng 4 âm lịch : Các cơ sở Tự viện, Tịnh xá,Tịnh thất, Niệm Phật đường tổ chức đại lễ Phật Đản: có thuyết pháp, chiếu phim hoặc trình diễn văn nghệ trong dịp đón mừng ngày đại lễ Phật Đản .

 

V . CÚNG DƯỜNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2559 :

       Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh kính đề nghị quý chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni thành viên Ban Trị sự, các Ban ngành, Trường lớp, Ban Trị sự Phật giáo đị̣a phương, Trụ trì các Tự Viện, chư Tăng Ni và đồng bào Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường công sức trí huệ cho đại lễ Phật Đản PL. 2559 và ủng hộ cúng dường vật chất, trợ duyên cho Ban Trị sự tổ chức đại lễ.

       Kính đề nghị Chính quyền, Cơ quan hữu quan các cấp hổ trợ phương tiện di chuyển cho các phái đoàn ở các huyện, thị, thành về lễ đài chính tham dự lễ, giúp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức đại lễ Phật Đản PL. 2559 – DL. 2015 thành công tốt đẹp.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Nơi nhận:                                                  TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

- Như trên;                                                            GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành viên BTS;                                                          TRƯỞNG BAN

- Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai;                                

- UBMTTQVN Tỉnh Đồng Nai;

- Ban Tơn gio Tỉnh Đồng Nai;

- Công An Tỉnh Đồng Nai;                                        (đã ký và đóng dấu)                                                                       

- UBMTTQ-PNV-CA                                      Hòa thượng THÍCH MINH CHÁNH

huyện, thị, thành;

"kính tường và giúp đỡ";                                                                                            

- Lưu. Vp. BTS.

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu