Cập nhật lúc 04:06:40 08-04-2024 (GMT+7)

TRẢNG BOM: BỐ TÁT TỤNG GIỚI ĐỊNH KỲ

Sáng 30 tháng 02 năm Giáp Thìn, tăng ni Phật Giáo huyện Trảng Bom trang nghiêm tổ chức Bố tát tụng Phạm Võng Bồ Tát giới kinh, tại chùa Phước Huệ, Kp3 , thị trấn Trảng Bom.

Chư tôn hoà thượng niêm hương bạch Phật
Đức Phật dạy các Tỳ-kheo:
Này các Tỳ-kheo! Sau khi ta nhập diệt, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy lấy giới làm thầy, chánh pháp làm ngọn đèn, tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác.

…“ Này các Tỳ-kheo! Sau khi ta nhập diệt, nên tôn trọng, cung kính đối với giới luật, như ở chỗ tối tăm được thấy ánh sáng; như người nghèo được của báu. Nên biết rằng giới luật là thầy của các ông, cũng như ta đây còn trụ thế, không hề khác biệt."
 
tụng Phạm Võng Bồ Tát giới kinh
 tụng Phạm Võng Bồ Tát giới kinh

“Giới luật chính là thuận theo gốc của giải thoát, cho nên gọi là tùy thuận giải thoát. Nhờ nương theo giới luật mà sanh ra các môn thiền định và trí huệ diệt khổ. Vì vậy mà Tỳ-kheo phải giữ giới trong sạch, không để có sự hủy phạm, thiếu sót. Nếu ai giữ giới trong sạch, ắt được các pháp lành. Nếu không giữ giới trong sạch, thì các công đức lành đều chẳng thể sinh ra. Nên phải biết rằng, giới luật là chỗ trụ an ổn bậc nhất sinh các công đức."
…Đức Phật lại bảo Ananda và các thầy Tỳ Kheo:
Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác?
Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, Chánh Niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... đối với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, Chánh Niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. Này Ananda, như vậy vị Tỷ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác.
Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. ( trích ý kinh Đại Bát Niết Bàn)

Đây cũng là dịp các vị tỳ kheo là hậu bối có cơ hội đảnh lễ bậc tôn túc trưởng bối, học hỏi trao dồi kinh nghiệm trong việc tu tập và làm các công tác phật sự. Đúng chánh pháp, đúng pháp hoà hợp tăng như sữa với nước.
Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức vân tập trước Đại Hùng Bảo Điện chụp ảnh lưu niệm.
Tin&ảnh: Ban TTTT PG Trảng Bom – Phú Phát
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu