Cập nhật lúc 14:30:27 26-12-2023 (GMT+7)

Trảng Bom: Tổ Chức Bố Tát Định Kỳ Nửa Tháng Tụng Một Lần

Sáng 14/11/Quý Mão. Chư tôn đức tăng ni vân tập tại chánh điện chùa Phước Huệ, thị trấn Trảng Bom, tổ chức tụng giới bố tát.

Các nghi thức được tuần tự diễn ra lễ phật tụng kinh - kệ sám hối – thông kiểm số chúng.
chư ni thỉnh giáo giới
chư ni thỉnh giáo giới
Ngày trưởng tịnh, chúng tăng bố tát tụng giới. Ngoài 3 tháng an cư kiết hạ chư Tăng Ni tập trung 1 trú xứ để tụng giới, Phật Giáo huyện Trảng Bom còn tổ chức một tháng tập trung bố tát hai lần. 
Theo truyền thống Ấn Độ, vào thời đức Phật (cũng như trước đó), tu sĩ của các tôn giáo thường tập họp sinh hoạt hằng tháng vào các ngày 8, 14, 15, 23, 29 và 30 để học tập kinh luật và sách tấn nhau tu học. Vua Tần-bà-sa-la trông thấy không khí sinh hoạt của họ có nhiều ý nghĩa nên suy nghĩ: “Nếu chúng Tỳ-kheo đệ tử của Phật cũng sinh hoạt như thế thì sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các Phật tử tại gia.” Do đó, ông đích thân đến trình bày với Phật, và Phật chấp nhận ý kiến của ông. Thế rồi, Phật tập hợp các Tỳ-kheo, quy định cứ mỗi tháng chúng Tỳ-kheo phải thực hành lễ Bố-tát hai lần vào ngày 15 và 30 hoặc 29 nếu tháng thiếu.
Bố-tát là từ dịch âm không đầy đủ của tiếng phạn Uposatha, có nghĩa là “ngày trai”, ngày phụng sự, ngày kiêng cữ v. v…; nói cách khác, là thực hành sự “trưởng tịnh” hay “trưởng thiện”, nghĩa là nuôi lớn sự thanh tịnh hay nuôi lớn thiện pháp.
Ban đầu, khi Bố-tát chỉ đọc tụng giới bổn một cách tổng quát, nội dung ấy được tĩm lược bằng bài kệ:
“Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành, 
Tự tịnh kỳ ý
 Thị chư Phật giáo”.
Sau đó, mỗi lần Bố-tát, tụng lại đầy đủ các giới mà Phật đã chế. Các giới này dần dần được kết tập hoàn chỉnh gồm 5 thiên và 7 tụ như hiện nay. Cụ thể, Tỳ-kheo Nam tông gồm có 227 giới, Tỳ-kheo-ni Nam tông gồm 311 giới. Tỳ-kheo Bắc tông gồm có 250 giới và Tỳ-kheo-ni Bắc tông gồm 348 giới. 
 

     Pháp Bố-tát và tụng giới là truyền thống sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, là cơ hội để chư Tôn đức ôn lại các giới luật do Phật chế định. Qua các kỳ Bố tát, chư Tăng Ni sẽ được nuôi dưỡng bởi các giới pháp, ba nghiệp được thanh tịnh, đạo tâm được tăng trưởng. Cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới pháp ngày một trang nghiêm thanh tịnh.
Ảnh được chụp tại buổi lễ.Tin&ảnh: Ban TTTT PG Trảng Bom – Phú Phát
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu