Cập nhật lúc 09:53:39 28-03-2024 (GMT+7)

Trực tiếp: Lễ thắp nến truyền đăng Khánh vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát tại Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Trực tiếp: Lễ thắp nến truyền đăng Khánh vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát tại Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu