Cập nhật lúc 02:13:02 18-04-2022 (GMT+7)

Đồng Nai: Giới tử Sa Di học Giới Luật tại Đại giới đàn Thiện Hoa 2022.

Tam vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn an lạc. Muốn đến Niết-bàn an lạc mà không theo con đường này thì chỉ loanh quanh trong vòng luân hồi ba cõi. Nhân Giới sinh Định, nhân Định phát Tuệ– ba môn học liên kết chặt chẽ vào nhau, nhờ vậy mới đủ sức diệt trừ tham ái, đẩy lùi vô minh, mở ra chân trời Giác ngộ.Nhưng Giới học mênh mông, Định học mêng mông, Tuệ học mênh mông; nếu không nắm được “Cương yếu” thì khó bề hiểu biết chu đáo, đúng đắn. Không hiểu biết đúng đắn thì không sinh tâm tịnh tín; không có tâm tịnh tín thì sẽ không có tịnh hạnh, như vậy, con đường giải thoát bị bế tắc. Như một người học hoài mà vẫn không hiểu, tu hoàí mà vẫn không cảm nhận được chút lợi ích an lạc nào.


Chính vì sự lợi ích của Giới, tầm quan trọng của việc thọ trì giới luật, sáng ngày 18/04/2022, tại Đại giới đàn Thiện Hoa – TT. Thích Thông Huệ, ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã vì hàng giới tử cầu pháp thọ giới mà giảng giải và giáo giới cho hàng Giới tử Sa di hiểu rõ và nhận biết đúng về Giới luật mà đức Phật đã dạy.


Ban TTTT Đại giới đàn THIỆN HOA 2022

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu