Cập nhật lúc 10:11:54 13-05-2021 (GMT+7)

Ban Tôn giáo tỉnh thông báo: V/v tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TÔN GIÁO
Số: 360/BTG-TCHC
V/v đề nghị tiếp tục phối hợp thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2021
 
 
 
Kính gửi:
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh;
- Tòa Giám mục Xuân Lộc;
- Ban Đại diện, Đại diện các tổ chức tại Đồng Nai: Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Mennonite Việt Nam, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Hội thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam, Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam, Giáo hội Báp-Tít Việt Nam, Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Cao Đài Tiên Thiên, Truyền giáo Cao Đài;
- Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh;
- Ban Giáo cả các Thánh đường Hồi giáo.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, liên tục ghi nhận các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV2, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước, đặc biệt là ở một số nước trong khu vực, các nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam. Ở trong nước, đã ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 1988/BNV-TGCP ngày 07/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 4817/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; Ban Tôn giáo trân trọng đề nghị lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, chỉ đạo chức sắc, chức việc, tín đồ nghiêm túc, tự giác và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh; có thái độ nghiêm khắc với các hoạt động tập trung đông người không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế; các hoạt động lợi dụng tôn giáo, mạng xã hội để tuyên truyền các thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong tín đồ, quần chúng nhân dân.

2. Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo không tiếp tay cho các hoạt động đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; kịp thời thông báo cho chính quyền về các trường hợp nghi nhiễm dịch hoặc đi về từ vùng có dịch. Thông báo và hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo là du học sinh và người Việt Nam đang ở nước ngoài hạn chế di chuyển, tuân thủ quy định và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của nước sở tại, không khuyến khích nhập cảnh về Việt Nam; trường hợp phải về nước thì về theo con đường hợp pháp và phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Việt Nam. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc thực hiện nghiêm các quy định cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung.

3. Hướng dẫn và yêu cầu các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn các huyện, thành phố Biên Hòa tạm dừng tất cả các hoạt động, lễ nghi tôn giáo tập trung đông người; trong trường hợp thật cần thiết tổ chức các nghi lễ, nghi thức tôn giáo bắt buộc, đề nghị hạn chế số lượng không quá 30 người/ 01 cuộc lễ và phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về Y tế các cấp. Tiếp tục tạm dừng triệt để các hoạt động, lễ nghi tôn giáo trên địa bàn thành phố Long Khánh để phòng, chống dịch theo tinh thần Văn bản số 339/BTG-TCHC ngày 05/5/2021.

4. Đề nghị lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo tiếp tục kêu gọi và biểu dương các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, đồng hành với chính quyền các cấp và đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để lây lan ra cộng đồng.

Ban Tôn giáo đề nghị lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện; đồng thời triển khai nội dung văn bản này đến các tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo biết cùng thực hiện./.

(Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Văn bản số 1988/BNV-TGCP ngày 07/5/2021 của Bộ Nội vụ, Văn bản số 4817/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai được đính kèm và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ http://bantongiao.dongnai.gov.vn).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- TT. BCĐ công tác Dân vận tỉnh (b/c);
- TT. BCĐ PC dịch bệnh viêm đường hô hấp
do chủng mới của Vi rút Corona gây ra tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Nội vụ (b/c); Công an tỉnh;
- UBND, PNV các huyện, thành phố;
- LĐ Ban, LĐ, CV các phòng thuộc Ban;
- Website Ban Tôn giáo;
- Lưu: VT, TCHC (N-74).
 
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Quốc Vũ
 
 
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu