Cập nhật lúc 02:10:27 10-06-2021 (GMT+7)

BTS tỉnh Đồng Nai thông báo: V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến dịch hiện nay

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ
Số: 401 BTS-VP
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến dịch hiện nay
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 09 tháng 6 năm 2021
 
 

Kính gửi:
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố;
- Các cơ sở tự viện Phật giáo trong tỉnh.

Tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai chúng ta; chính quyền tỉnh Đồng Nai liên tục có nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, mới nhất là công văn số 466/BTG-TCHC ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện khai báo y tế điện tử trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các tự viện; tăng ni, tín đồ Phật giáo trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân của tăng ni, tín đồ Phật giáo nói riêng và sức khỏe cộng đồng nói chung theo các khuyến cáo và hướng dẫn của ngành y tế; đồng thời không để việc lây nhiễm mất kiểm soát trong các tự viện, tăng ni và phật tử làm ảnh hưởng chung đến hình ảnh của những người theo Phật giáo, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kêu gọi toàn thể các tự viện, tăng ni và phật tử thực hiện một số nội dung như sau:

- Tiếp tục thực nghiệm nội dung các văn bản của chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, nhất là các văn bản của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: Công văn số 297/BTS-VP ngày 12/5/2021; Công văn 361/BTS-VP ngày 31/5/2021; Công văn 364/BTS-VP ngày 02/6/2021; đặc biệt là Thông bạch số 357/TB-BTC ngày 31/5/2021 về việc vận động đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19.

- Mỗi tăng ni và phật tử hãy hưởng ứng, tự nguyện thực hiện việc khai báo y tế online trên trang web tokhaiyte.vn; theo dõi tình hình sức khỏe, khi có các biểu hiện như ho, sốt, mất vị giác thì phải thông báo đến chính quyền địa phương và liên hệ với cơ quan y tế để được kiểm tra.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kêu gọi và trân trọng mọi sự đóng góp của các tự viện; tăng ni, phật tử và các mạnh thường quân có niềm tin với Phật giáo vào Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông bạch của Giáo hội. Điều đó thể hiện tinh thần từ bi, đem lại niềm an vui và hạnh phúc cho nhân loại của đạo Phật. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố; chư Tôn giáo phẩm trụ trì các tự viện; tăng ni và phật tử hãy vì sự trang nghiêm của Giáo hội, phương châm “đạo pháp – dân tộc, chủ nghĩa xã hội” hãy chung tay, góp sức cùng Đảng, chính quyền và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Như trên để thực hiện;
- TT. BTS GHPGVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tôn giáo tỉnh;
- Phòng PA - 02 tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố để biết;
- Lưu: Vp. BTS.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Thượng tọa Thích Huệ Khai
 
 


Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu