Cập nhật lúc 10:20:21 21-07-2023 (GMT+7)

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, sách tấn và cúng dường các hạ trường An cư PL. 2567.

Sáng ngày 21/7/2023 (04/6/Quý Mão) thực hiện kế hoạch số 395 KH-BTS Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, sách tấn và cúng dường chư hành giả an cư tại các điểm của hạ trường trong đó đoàn đã đến thăm hạ trường Thiền viện Thường Chiếu, Thiền viện Linh Chiếu, Chùa Phật Hiện (trường TCPH cơ sở Tăng), Chùa Long Phước Thọ, Chùa Huệ Giác (Trường TCPH cơ sở Ni).


Đoàn lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN dưới sự Chứng minh của HT. Thích Thiện Đạo – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn; TT. Thích Huệ Khai - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai phó đoàn, đi cùng đoàn có HT. Thích Tâm Minh – Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Đạo Huy – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Trì – Phó Ban Trị sự tỉnh; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Trảng Bom; TT. Thích Thiện Pháp – Phó Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch; TT. Thích Huệ Nghiệp – Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Đạt ma Quang Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Quảng Trí – Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; NS. TN Diệu Trí - Ủy viên Dự khuyết HĐTS, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; TT. Thích Quảng Ảnh - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh; ĐĐ. Thích Chơn Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Phước Chơn - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; NT. TN Xuân Liên - Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; NS. TN Huệ Hiếu - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Đạt ma Toàn Hạnh - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Thới - Ủy viên Ban Trị sự; Cùng toàn thể Chư tôn đức Tăng Ni thường trực Ban Trị sự, quý thiện nam tín nữ Phật tử phát tâm hộ trì tam bảo tháp tùng cùng đoàn.
 
 

Tại Thiền viện Thường Chiếu, tiếp đón đoàn Ban Trị sự có HT. Thích Nhật Quang - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Quản Trị thiền phái Trúc Lâm Việt Nam; TT. Thích Thông Hạnh – Phó ban Quản Trị cùng toàn thể Tăng Ni thiền viện Thường Chiếu, Thiền viện Linh Chiếu trang nghiêm cung đón phái đoàn.
 

Tại Trường TCPH cơ sở Tăng – Chùa Phật Hiện, tiếp đón đoàn có HT. Thích Phước Tú – Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ. GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Phó Hiệu trưởng Thường trực kiêm Chánh Thư ký Trường TCPH tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Đạt ma Quang Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Điều hành Trường TCPH tỉnh;  TT. Thích Minh Khai – Quản viện Cơ sở Tăng Trường TCPH tỉnh; cùng toàn thể Tăng sinh Trường TCPH tỉnh đã trang nghiêm cung đón đoàn lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh.
 

Tại Trường TCPH cơ sở Ni – Chùa Huệ Giác, tiếp đoàn có NT. TN Thuần Ẩn - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Quản viện Cơ sở Ni Trường TCPH tỉnh; Cùng toàn thể Giáo thọ viên, quản chúng và Ni sinh tại bổn trường đã trang nghiêm cung đón phái đoàn.
 

Tại Chùa Long Phước Thọ, tiếp đón đoàn có HT. Thích Thiện Thảo – Trụ trì Chùa Long Phước Thọ, Thiền chủ Hạ trường; HT. Thích Thiện Kiết – Phó Trụ trì Chùa Long Phước Thọ, Phó Thiền chủ kiêm Hóa chủ hạ trường; TT. Thích Quảng Tánh – Phó Hóa chủ kiêm Giáo thọ sư hạ trường; Cùng toàn thể Tăng Ni hành giả An cư, quý cư sĩ Phật tử tham gia khóa tu đạo tràng đã trang nghiêm cung đón đoàn.
 

Tại các Hạ trường, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã được lắng nghe những báo cáo công tác tổ chức hạ trường tại các điểm, thực hiện kế hoạch 227 KH-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức An cư Kiết hạ, các hạ trường đã hướng dẫn cho hành giả an cư tu tập trong 03 tháng với thời khóa 6 thời tụng niệm, thực hiện đúng các oai nghi, tổ chức bố tác và tụng giới vào mỗi nữa tháng đúng theo lời Phật dạy. Thực hành và tu tập đúng theo quy cũ của thiền môn.
 


Tại mỗi điểm hạ trường, chư hành giả An cư đều lắng nghe những lời sách tấn của HT. Thích Thiện Đạo – Thành viện HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai và những lời pháp ngữ của TT. Thích Huệ Khai - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, quý Ngài chia sẽ: 
“An là an tịnh nội tâm, còn Cư là kỳ hạn cư trú trong suốt một thời gian nhất định nào đó, mà theo giới luật là ba tháng. An cư tức là chúng Tăng sống yên ổn một chỗ hoà hợp và thanh tịnh để cùng nhau tu học, trau dồi Giới đức, Định học và Tuệ học sau chín tháng đi hoằng pháp độ sinh. Trong thời gian ba tháng an cư, Tăng đoàn sinh hoạt cộng trú, cùng nhau sống trong tinh thần lục hoà, cùng nhau nhắc nhở giới luật, sách tấn lẫn nhau.
 

mùa an cư là thời gian quan trọng nhất trong năm của hàng Tỳ kheo mà ý nghĩa tu học trong môi trường hoà hợp thanh tịnh được nổi bật nhất. Mỗi mùa an cư là một tuổi đạo cùa cuộc đời một Tỳ kheo. Đây là một Phật sự vô cùng quan trọng và thiết thực của Tăng chúng, thể hiện lòng từ bi đối với muôn loài chúng sanh và làm nền tảng cho sự tu tập của hàng Phật tử tại gia. Đây cũng là thời gian thuận tiện cho giới cư sĩ tại gia có dịp thân cận chư Tăng học tập giáo pháp, đồng thời là cơ hội tạo phước báo nhân thiên qua việc hộ trì chúng Tăng trong suốt mùa An cư. ”
 

Tại mỗi điểm An cư, Ban Trị sự tỉnh đã dâng lên tịnh tài, tịnh vật cúng dường chư hành giả với sự hỗ trợ đó giúp cho hành giả an tâm tịnh tu trong 03 tháng.

Một số hình ảnh ghi nhận:
Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu