Cập nhật lúc 08:04:40 11-10-2017 (GMT+7)

GIỚI ĐÀN PHÁP LOA: LỄ TÁC PHÁP CẦU ĐẠI GIỚI TĂNG

GIỚI ĐÀN PHÁP LOA: LỄ TÁC PHÁP CẦU ĐẠI GIỚI TĂNG

 
 
Vào lúc 16h ngày 10.10.2017  nghi thức cầu giới tại Giới Đàn Pháp Loa được diễn ra trang nghiêm và long trọng 

Theo Luật Tạng, Thức Xoa ma Na Ni cầu thọ Tỳ Kheo Ni giới bên ni rồi, trong ngày ấy, phải qua bên Tăng cầu thọ giới tướng, không được để cách qua 1 đêm. Điển lễ Ni bậc làm Thầy khuôn phép, trước nên bảo giới tử cầu sám hối 1 tháng, ít nhất là 2 tuần, sám cho nghiệp chướng thanh tịnh. Bảo sắm 3 y (y ngũ, y thất và y cửu) bát pháp, tọa cụ và đãy lọc cho đủ, nếu giả tạm mượn sẽ có sự trở ngại trong lúc hỏi đáp, vì không có thật tâm vậy.

Khi đến, theo thứ lớp đứng ngoài ngõ chùa Đại Tăng, niệm Phật vài tiếng, đợi một chút. Thầy Tăng sứ ra đáp rồi, Điển lễ Ni mới đến gần cúi đầu chấp tay bạch rằng:

Bạch Đại đức ! Tỳ Kheo Ni chúng tôi là dẫn giới tử Ni vào chùa Tăng cầu thọ giới. Xin Đại đức vì chúng tôi mà thông tri cho. Tăng sứ đáp: “Vâng”. Các duyên đã xong, là đã sắp đặt trước, không phải trở vào bạch, không cần phải đứng đợi, Tăng sứ nên bảo:

– Thỉnh chư Ni vào khách đường.

Vào rồi, tùy thỉnh mà ngồi. Điển lễ Tăng đến bạch Thầy Trị sự đánh một hồi chuông, lại 3 tiếng, thỉnh Giới sư và Tôn chứng sư họp trượng đường rồi, trở lại thỉnh bên Ni rằng:

Thỉnh chư Ni vào lễ Phật tham Tăng…..

Sau đây là một số hình ảnh được BBT ghi lại: Hình Ảnh đang được cập nhật 
 
 
 
 
 
Nhuận Quang - Nhuận Trí - Quảng Phước 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu