Cập nhật lúc 06:09:45 13-04-2023 (GMT+7)

Trực tiếp: Đêm Hoa Đăng tưởng niệm cố Trưởng lão HT. Thích Giác Quang - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang là vị cao tăng, đạo hạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa thượng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vô ngã, vị tha; thực hành tốt giáo lý lục hòa của Phật giáo; nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật. Trọn cuộc đời tu học, hành đạo, giúp đời, trưởng lão Hòa thượng đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc cho “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu